برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

شبکه جهش تولید در پارک علم و فناوری راه‌اندازی می‌شود

محمد رضایی  روز یکشنبه در اولین وبینار از سلسله رویدادهای “جهش تولید” در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به صورت مجازی برگزار شد،  افزود: با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور با وجود تحریم ها و نوسانات ارز و همچنین پیدایش بیماری کووید-۱۹ که ضربات جبران ناپذیری به بدنه اقتصادی تمامی کشورهای درگیر وارد کرده است، بیش از پیش نیاز به اقدامات عملی و به دور از شعار احساس می شود.

وی خاطرنشان کرد: به منظور تحقق افزایش تولید، نیاز است از رویکردهای سنتی برای تولیدات فاصله گرفته و از علم روز در این جهت بهره گرفت، به این منظور، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف ارائه رویکردهای اجرایی جهت کمک به جهش تولید در شرکت های دانش بنیان، تصمیم به برگزاری سلسله رویدادهایی با محوریت تحقق جهش تولید گرفته در همین جهت سه وبینار را طراحی کرده است.

وی ادامه داد: نگرشی جدید به جهش تولید، اتلافات و کاهش آنها، مقدمه ای بر اثر افزایش راندان بر تولید و راهکارهای افزایش آنو جهش تولید در شرکت های دانش بنیان، موانع، مشکلات وچالش های پیش رو سه وبینار در نظر گرفته شده است.

مدیر امور پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناری دانشگاه تهران گفت: آموزش تخصصی جهت کاهش اتلافات و افزایش راندمان شرکت­ها، عارضه­ یابیو نیازسنجی شرکت­های دانش بنیان و فناور جهت جهش تولید، شناسایی شرکت­های با قابلیت scale-up، حمایت از کسب و کار شرکت­هایی که قابلیت جهش تولید دارند، کمک به برندسازی، شبکه­ سازی و پیدا کردن ارتباطات و بازار،  صیانت از بازار داخلی و ایجاد پلتفرم برای گفتگو میان صاحبان کسب و کار و مسوولین مربوطه از جمله اهداف برگزاری این وبینار ها است.

رضایی بیان کرد: تسهیل بروکراسی های پیچیده برای اخذ مجوزها و تسهیلات جبران کمبود منابعمالی و نقدینگی با دریافت تسهیلات و گرنت، تسهیل تامین مواد اولیه از خارج از کشور، فراهم کردن شرایط برای تبلیغات گسترده و بازاریابی، پیگیری اجرای قوانین وضع شده، کنترل بر بازار ارز یا تخصیص ارز دولتی به صنایع نوپا، تخصیص فضای کارگاهی به شرکت هایی که نیاز به فضای بیشتر برای گسترش از راهکارهای خارجی موثر ب تحقق جهش تولید از دیدگاه های پارک است.

  ۱۷۰ هزار تُن محصول کشاورزی کردستان به خارج از کشور صادر شد

وی افزود: در راستای جهش تولید شرکت های دانش بنیان، رایزنی هایی صورت گرفته که از آن جمله رایزنی با وزارت علوم  برای حمایت از شرکت های فناور، حمایت و تایید برنامه دبیرخانه جهش تولید، حمایت مالی از برنامه جهش تولید است، همچنین با وزارت صمت نیز در زمینه اعطای تسهیلات کم بهره، ارتباط با بازار، کمک به بازاریابی  و تبلیغات گشترده برای شرکت های دانش بنیان و فناور، تسهیل دریافت مجوز لازم صورتگرفته  است.

مدیر امور پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناری دانشگاه تهران همچنین گفت: همچنین با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در زمینه اعطای گرنت و تاین مالی برای شرکت ها، اعطای تسهیلات کم بهره و نیز با صندوق نوآوری و شکوفاییاختصاص بودجه برای جهش تولید شرکت های دانش بنیان رایزنی های مربوطه صورت گرفته است.

رضایی یادآور شد: دبیرخانه جهش تولید با هدف ایجاد ارتباط بین دولت و شرکت های دانش بنیان و فناور به منظور دریافت حمایت های لازم جهت جهش تولید، شناسایی شرکت هایی که قابلیت جهش تولید و بهره مندی از حمایت های دولتی دارند، کمک به برندسازی و شبکه سازی برای شرکت ها، ایجاد پلتفرم متناسب جهت برخورداری شرکت های عضو دیگر پارک های علم و فناوری از حمایت های دولتی و ایجاد شبکه جهش تولید تاسیس می شود.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)