برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

حذف نیترات و دی‌اکسیدکربن آب با کمک ریزجلبک‌ها

به گزارش روز دوشنبه صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «حذف نیترات از آب با استفاده از ترکیب ریز جلبک و دنیتریفایرها مصرف کننده هیدروژن» عنوان این طرح پژوهشی است که با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای ارائه یک رویکرد نوین برای تصفیه زیستی آب آلوده به نیترات، بررسی چگونگی تاثیر متقابل ریزجلبک سبز و دنیتریفایر اتوتروف برای تعامل سینرژیک به منظور افزایش راندمان حذف، کاهش زمان و هزینه های مربوط به فرایند تصفیه و حل مشکل منابع آبی آلوده در ایران انجام شد.

فریبا رضوانی مجری این طرح پژوهشی گفت: چاه‌های آب اطراف تهران حاوی نیترات بالایی هستند که این طرح با هدف حذف نیترات از آب انجام شد، گرچه روش‌های گوناگون شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای حذف این عنصر از آب وجود دارد اما هر یک از آنها مزایا و معایب خود را دارد، به عنوان مثال در روش فیزیکی پس از تصفیه آب، شورآبی تولید می‌شود که خود حاوی نیترات است و رهاسازی آن در محیط زیست آلودگی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: روش بیولوژیک یکی از راهکارهای دیگر برای حذف نیترات است که از منابع کربن آلی مانند الکل‌ها در آن استفاده می‌شود تا میکروارگانیسم‌ها با مصرف آن نیترات را حذف کنند، اما در این روش نیز هالومتان که ماده‌ای سرطان زا است تولید می‌شود. اگر چه در این روش به علت مصرف نیترات توسط میکروارگانیسم‌ها حذف آن کامل انجام می‌شود اما مشکلات خود را دارد. در این روش منبع کربن و انرژی یکی است.

رضوانی بیان کرد: اما در نوع دیگری از روش بیولوژیک منبع انرژی و کربن متفاوت است و از دی اکسید کربن به عنوان منبع کربن و هیدروژن منبع انرژی استفاده می‌شود. در این طرح نیز از این روش به عنوان پایه کار استفاده شد. در این طرح با استفاده از ترکیب ریزجلبک‌ها، میکروارگانیسم‌های اتوتروف مصرف کننده هیدروژن و دی اکسیدکربن در مجاورت نور نیترات در کمترین زمان ممکن حذف شد.

  ردگیری علایم کووید ۱۹ با استفاده از تجهیزات پوشیدنی

وی گفت: در این طرح نور به صورت پیوسته اعمال نشد و سیکل روشنایی و تاریکی را در آن داشتیم، یکی از مزایای آن حذف دی اکسید کربن است، البته برای جداسازی راحت‌تر و سریع‌تر این میکروارگانیسم‌ها از مرحله تصفیه و پس از آن از روش گرانول سازی استفاده شده است.

این محقق یادآور شد: در حال حاضر پایلوت طرح با موفقیت انجام شده و اکنون در مراحل ثبت بین المللی اختراع قرار دارد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)