برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

ساخت جاذب سازگار با محیط زیست برای حذف رنگزاهای صنعتی در تصفیه آب

به گزارش روز دوشنبه دانشگاه امیرکبیر، ترمه تیموریان فارغ التحصیل این دانشگاه در خصوص پروژه کارشناسی ارشد خود با عنوان «رنگزدایی متیلن بلو با استفاده از جاذب مزوپوری بهینه شده با کربن دات» گفت: در این پروژه در تهیه و سنتز این نانو جاذب از کربن کوانتوم دات ها به جای ترکیبات فلزی استفاده شده است.

تیموریان گفت: کربن کوانتوم دات ها دسته جدیدی از ساختارهای کربنی هستند که با توجه به رفتار های کوانتومی خصوصیت های منحصر به فردی از خود نشان می دهد. از جمله این خصوصیت ها می توان به خاصیت فلورسانسی بالا، سطح ویژه بالا، سازگار با محیط زیست، غیر سمی بودن و سنتز آسان آنها اشاره کرد. همچنین کربن کوانتوم دات ها قابل جایگزین با سایر کوانتوم دات ها بر پایه فلزات سنگین است. 

در این پژوهش از منابعی برای سنتز کربن دات ها استفاده شده که در یک مرحله گروه های عاملی دارای گوگرد و نیتروژن را در سطح کربن دات داپ می کند.
حضور هم زمان این گروهای عاملی بر روی یکدیگر اثر سینرژیک گذاشته و باعث بهبود خاصیت فلورسانسی و انتخاب پذیری بهتر کربن دات ها شد. همچنین با خاصیت الکترونگاتیویته ای که دارند رنگزای کاتیونی متیلن بلو را از محیط آبی و به صورت انتخابی با درصد بازدهی بالا، نسبت به کربن دات حاوی نیتروژن تنها حذف کردند.

تیموریان از مشکلات استفاده کربن دات ها به صورت خالص در جذب رنگزاها را، حلالیت بالای آنها در آب بیان کرد که جداسازی آنها را از آب بعد از واکنش جذب دشوار می کند. بنابراین برای غلبه بر این مشکل از ساختار های مزوپوری به عنوان بستر جهت نشاندن کربن دات و نامحلول شدن آنها استفاده شد که از ویژگی های بستر انتخابی نیز می توان زیست سازگاری بالا، پایداری حرارتی مناسب، آسانی در اصلاح سطح و تکرار پذیری مطلوب آن را بیان کرد.
بررسی در پساب های واقعی صنعتی برای اصلاح جاذب و بررسی سایر آلاینده های آب مانند فلزات سنگین از بررسی های آتی این طرح است.

  ۶۵ میلیارد تومان برای مبارزه با ملخ صحرایی اختصاص یافت

محمدحسن موسی زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد راهنمای این طرح است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)