برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

تولید حدود ۲ میلیون تن شیر گاو در بهار ۹۹

بر اساس نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله)، در بهار امسال تعداد گاو و گوساله موجود در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده گاو و گوساله کشــور بیش از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار راس برآورد شده که نسبت به فصل زمستان سال قبل حدود سه درصد افزایش یافته است.

یافته‌های این طرح آمارگیری نشان می‌دهد در این دوره، ٣٥٣ هزار رأس گاو و گوساله در این دامداری‌ها پروار شده است.

همچنین در این دامداری‌ها بیش از ٣٩٣ هزار رأس گوساله زنده متولد شده است.

براساس این گزارش در بهار سال‌جاری در این واحدها یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن شیر تولید شده است.

 سرانه مصرف شیر و لبنیات در ایران برای هر نفر سالانه ۱۱۷ کیلوگرم است که حدود ۴۸ کیلوگرم کمتر از میانگین مصرف جهانی است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  بانک کشاورزی محدودیتی برای پرداخت تسهیلات گلخانه ندارد