برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

فرزندان اعضای هیأت علمی امکان تغییر رشته ندارند

«سعیدرضا عاملی» شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به آخرین وضع سهمیه های کنکور از جمله تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی، اظهار کرد: بر همین اساس، مواردی به عنوان تسهیلات ویژه فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی شامل نقل و انتقال براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: فردی که در یک رشته‌ دانشگاهی پذیرفته می شود، امکان تغییر رشته ندارد که بر اساس تاکید وزرای علوم و بهداشت،‌ فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها نیز نمی توانند به این بهانه (عضویت والدین در هیات های علمی) رشته تحصیلی خود را تغییر دهند.

عاملی با اشاره به ظرفیت پذیرش برای فرزندان اعضای هیأت علمی گفت: فرزندان اعضای هیأت علمی نمی توانند از ظرفیت پذیرفته شدگان برای ورود به دانشگاه استفاده کنند؛ چرا که این ظرفیت اشباع شده است.

وی اظهار کرد: این موضوع بر اساس پذیرش مازاد بر سهمیه انجام می شود؛ اگر چه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از آن به عنوان نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی یاد شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به شرط نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشجو باید ۸۵ درصد نمره پذیرش را احراز کند که در این شرایط بدون تکمیل ظرفیت آزمون سراسری، امکان استفاده از تسهیلات نقل و انتقال را دارد.

عاملی همچنین درباره اصلاح سایر سهمیه های ورود به دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: بعید به نظر می رسد بخشی از سهمیه ها را که اصلاح آن نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است تا کنکور بعدی به نتیجه برسد.

  تعریف استانداردهای جدید خدمات گردشگری در پساکرونا ضروری است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: آن بخش از سهمیه ها مانند بومی گزینی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است ممکن است به کنکور امسال برسد و تغییراتی داشته باشد.

به گزارش ایرنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۵ تیر ۹۲ تسهیلات نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی را به تصویب رساند اما این تسهیلات در سال های گذشته با مخالفت های زیادی روبرو شده است.

وزارت علوم نیز در لایحه ای که هم اکنون در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است، پیشنهاد حذف این تسهیلات را ارائه کرده که هنوز تصمیم قطعی مبنی بر حذف این تسهیلات گرفته نشده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)