برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

رشد ۲۲ درصدی تولید محصولات زراعی در دولت تدبیر و امید

طبق آمارها در سال ۹۸ مجموع تولید بخش کشاورزی بیش از ۱۲۳ میلیون تن بود که از این میزان ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتن مربوط به تولیدات بخش زراعی از جمله گندم، جو، شلتوک، ذرت دانه‌ای، ذرت علوفه‌ای، چغندرقند، حبوبات، کلزا، وش و سویا می‌شود.

این درحالی است که در ابتدای دولت تدبیر وامید ( سال ۹۲ ) از مجموع ۹۶ میلیون تن تولیدات بخش کشاورزی نزدیک ۶۸ میلیون تن را محصولات زراعی تشکیل می‌داد.

همچنین طبق سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی باید در سال ۹۹ مجموع تولیدات بخش کشاورزی به ۱۲۸ میلیون تن برسد که سهم بخش زراعی در آن حداقل تولید ۸۶ میلیون تنی را شامل می‌شود.

افزایش ۲۱۵۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم طی ۷ سال

در این راستا و برای رسیدن به این هدف، دولت برای ایجاد انگیزه در کشاورزان اقدام به اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی و افزایش قیمت محصولات زراعی در ابتدای فعالیت خود کرد که تاثیر بسزایی در افزایش تولید این محصولات راهبردی داشته است.

 در سال زراعی ۹۸ – ۹۹ قیمت خرید تضمینی  هر کیلوگرم گندم معمولی ۲۷۰۰ تومان، گندم دوروم ۲۷۷۰ تومان، جو ۱۶۳۰ تومان، ذرت دانه ای ۱۷۰۰ تومان، چغندرقند ۵۰۲ تومان، پنبه ( وش) ۴۸۷۰ تومان، دانه سویا ۳۸۵۰ تومان، دانه آفتابگردان ۴۱۵۰ تومان، دانه کلزا ۴۶۰۰  تومان، دانه گلرنگ  ۴۰۸۰ تومان، برنج خزر ۶۱۰۰  تومان، برنج سازندگی ۵۳۶۰ تومان، برنج ندا و نعمت ۴۳۸۰  تومان، عدس ۵۰۳۷  تومان، نخود ۴۶۵۰ تومان، لوبیا چیتی ۴۳۲۰ تومان، لوبیا سفید ۴۳۲۰ تومان، لوبیا قرمز ۴۱۳۲ تومان، سیب زمینی پاییزه ۶۲۲ تومان، سیب زمینی بهاره  ۶۰۶ تومان، سیب زمینی طرح استمرار ۷۱۹ تومان، پیاز پاییزه ۴۱۵ تومان، پیاز بهاره ۴۰۳ تومان و پیاز طرح استمرار ۴۴۱ تومان بود.

در حالی که در سال زراعی ۹۱ – ۹۲ قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی ۵۵۰ تومان، گندم دوروم ۵۸۰ تومان، جو ۴۵۰ تومان، ذرت دانه ای ۴۶۵ تومان، چغندرقند ۱۳۵ تومان، پنبه ( وش) ۱۴۰۰ تومان، دانه سویا ۹۵۰ تومان، دانه آفتابگردان ۸۷۰ تومان، دانه کلزا ۱۰۰۰ تومان، دانه گلرنگ ۹۵۰ تومان، برنج خزر، شیرودی، فجر، گوهر ۲۱۰۰ تومان، برنج سازندگی، درودزن و عنبر و سپید رود ۱۵۵۰ تومان، برنج ندا و نعمت ۱۵۶۸ تومان، عدس ۱۰۲۰ تومان، نخود ۱۰۲۰ تومان، لوبیا چیتی ۹۵۰ تومان، لوبیا سفید ۹۰۰ تومان، لوبیا قرمز ۹۰۰ تومان، سیب زمینی پاییزه و بهاره  ۱۹۵ تومان، سیب زمینی طرح استمرار ۲۲۰  تومان، پیاز پاییزه و بهاره ۱۳۵  تومان و پیاز طرح استمرار ۱۵۰ تومان بوده است.

طبق آمارها در سال ۹۳ میزان تولید گندم حدود ۱۰ میلیون و ۵۷۸ هزار تن، جو نزدیک دو میلیون  و ۹۵۵ هزار تن، شلتوک دو میلیون و ۳۴۷ هزار تن، ذرت دانه ای یک میلیون و ۶۵۹ هزار تن، ذرت علوفه ای  ۹ میلیون و ۸۰۳ هزار تن، چغندرقند چهار میلیون  و ۷۳۱ هزار تن، حبوبات حدود ۶۱۵ هزار تن، پنبه وش حدود ۱۸۴ هزار تن، کلزا حدود ۱۴۶ هزار تن و سویا حدود ۱۴۲ هزار تن بود.

  دانلود آهنگ تیتراژ ابتدایی بی کلام برنامه عصر جدید

افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای تامین امنیت غذایی

بنابراین برای تامین امنیت غذایی، سلامت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی در بخش زراعی در سال‌های برنامه ششم توسعه، برنامه‌های راهبردی ارایه شد که با وجود تحریم‌ها، خشکسالی‌ها و نرخ خرید تضمینی بخشی از این برنامه‌ها محقق شده است.

به طوری که طبق برنامه ششم توسعه تولید گندم در سال اول ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن،  سال دوم ۱۲ میلیون ۶۰۰ هزار تن، سال سوم ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن، سال چهارم ۱۴ میلیون تن و سال پنجم ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم برنامه‌ریزی شد.

همچنین در بخش تولید جو سال اول دو میلیون و ۸۹۰ هزارتن، سال دوم سه میلیون و ۱۰۰ هزارتن، سال سوم نزدیک سه میلیون و  ۲۵۴ هزارتن، سال چهارم توسعه  سه میلیون و ۴۱۲ هزارتن و سال پنجم حدود سه میلیون و ۵۸۸ هزارتن در دستور کار بود. 

طبق برنامه ششم توسعه تولید شلتوک در سال اول  دو میلیون ۹۴۹ هزار تن، سال دوم دو میلیون و ۹۸۴ هزار تن، سال سوم سه میلیون و ۳۶ هزار تن، سال چهارم  سه میلیون و ۳ هزار تن و سال پنجم توسعه سه میلیون و ۱۵۰ هزار تن برنامه‌ریزی شد.

در بخش ذرت دانه‌ای تولید سال اول دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن، سال دوم دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن، سال سوم دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن، سال چهارم دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن و سال پنجم توسعه سه میلیون تن در دستور کار قرار گرفت.

در بحث تولید ذرت علوفه‌ای طبق برنامه باید در سال اول تولید ۱۰ میلیون و ۲۹۸ هزارتن، سال دوم ۱۰ میلیون و  ۵۱۲ هزارتن، سال سوم ۱۰۷ میلیون و ۷۲۶ هزارتن، سال چهارم  ۱۰ میلیون و ۹۴۰ هزارتن و سال پنجم ۱۱ میلیون و ۱۵۴ هزارتن محقق می‌شد.

طبق برنامه ششم توسعه تولید چغندر قند در  سال اول پنج میلیون و ۵۰۸ هزار تن، سال دوم پنج میلیون و ۸۷۶ هزارتن، سال سوم ۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تن، سال چهارم  ۶ میلیون و ۷۲۲ هزار تن و سال پنجم ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزارتن برنامه ریزی شد.

در بخش تولید حبوبات سال اول  ۷۰۰ هزار تن، سال دوم  ۷۱۶ هزار تن، سال سوم ۷۳۱ هزار تن، سال چهارم  ۷۴۷ هزار تن و سال پنجم  ۷۶۳ هزار تن برنامه ریزی شد در حالی که تولید در سال ۹۳ حدود ۶۱۵ هزار تن بود.

تولید وش طبق برنامه ششم توسعه بایستی در سال اول به ۲۵۰ هزار تن، سال دوم ۲۶۸ هزار تن، سال سوم ۲۹۱ هزارت ن، سال چهارم ۳۰۹  هزار تن و سال پنجم  ۳۲۷ هزارتن برسیم.

در بحث تولید کلزا نیز طبق برنامه ششم توسعه در سال اول ۲۲۸ هزار تن، سال دوم ۳۷۱ هزار تن، سال سوم ۵۳۳ هزار تن، سال چهارم ۶۹۸ هزار تن و سال پنجم ۹۳۴ هزار تن است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)