برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

پذیرش دانشجوی پسادکتری از ایرانیان خارج از کشور

عباس زارعی هنزکی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا در خصوص اجرای برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افزود: این برنامه در راستای نیل به اهداف بلند مدت چشم‌انداز علمی کشور و بهره‌گیری از ذخایر علمی و حرفه‌ای سرمایه انسانی خارج از کشور و نیز انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به داخل توسط مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری و با همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکتهای فناور و مراکز رشد و نوآوری منتخب به عنوان «پایگاه تخصصی همکار» از چند سال قبل اجرا می شود. 

وی گفت: انجام پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه، اشتغال در شرکت‌های فناور و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی از جمله راه هایی است که در این برنامه برای ارتباط مؤثر متخصص و مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور در نظر گرفته شده است.

زارعی هنزکی ادامه داد: استفاده از ظرفیت علمی و حرفه‌ای متخصصان ایرانی خارج از کشور در مراکز علمی، فناوری و صنعتی کشور، ارتقای سطح علمی و حرفه‌ای پایگاه تخصصی همکار، فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه فناوری‌های نوظهور و پیشرفته در کشور، فراهم کردن شرایط انتقال مهارت‌ها، روش‌ها و قابلیت‌های خدماتی نوین توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور به داخل و کمک به تأسیس شرکت‌های فناور در حوزه‌های فناوری پیشرفته از اهداف این برنامه است.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح و همکاری با ایرانیان خارج از کشور می توانیم به آخرین فناوری های روز دنیا دست پیدا کنیم و کشور را از نظر اقتصاد دانش بنیان پیش ببریم، گفت: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از اسفند ماه ۹۷ درحال اجرای این طرح است و قراردادهایی نیز در این زمینه منعقد کرده است.

رییس پارک علم وفناوری دانشگاه تهران گفت: در این طرح پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تلاش کرد به افراد صاحب ایده که خواهان تاسیس شرکت هستند، کمک کند تا در زنجیره ارزشی پارک جای خود را پیدا کنند.

پذیرش ۱۴ درخواست ایرانیان خارج از کشور برای تاسیس شرکت دانش بنیان

وی یادآور شد: حدود ۵۵ درخواست برای تاسیس شرکت های دانش بنیان از سوی ایرانیان متخصص و کارآفرین خارج از کشور در اجرای این طرح ارایه شده که حدود ۳۵ درخواست به پارک علم وفناوری دانشگاه تهران ارجاع داده شده است. با توجه به بستری که در دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وجود دارد، ۱۴ درخواست پذیرش شده که از این تعداد تاکنون سه شرکت تاسیس شده است. دو شرکت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر هستند.

  پرونده کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان برای ثبت جهانی ارسال شد

زارعی هنزکی با بیان اینکه در کل در خلق شرکت و ایده، از ایده های طرح شده توسط افراد فقط حدود ۵ درصد به تاسیس شرکت ختم می شود، گفت: در این اجرای این طرح، سعی شد مواردی را که در دانشگاه تهران می تواند به کارآفرینی نیز ختم  شود، یعنی  ایده ای که می تواند انگیزه دانشجو و استاد را برای انجام کاری برانگیزد، حمایت کنیم.

برگزاری ۱۷ سخنرانی تخصصی توسط ایرانیان خارج از کشور

وی ادامه داد: برای همکاری با ایرانیان خارج از کشور موارد زیادی در نظر گرفته شده است که سخنرانی تخصصی نیز جزو این فعالیت ها است، در این راستا پارک علم وفناوری دانشگاه تهران با توجه به اینکه قرار نیست کار پژوهشی و آموزشی انجام دهد، بنابراین در بخش فعالیت های فناورانه و سخنرانی های تخصصی در زمینه کسب و کار فعال بوده و در این خصوص برگزاری ۱۷ مورد سخنرانی تخصصی به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران داده شده است که تا امروز یک مورد آن اجرا شده و در نظر داریم با توجه به بستر وبیناری پارک مابقی سخنرانی های تخصصی نیز انجام شود. 

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به اینکه بیشتر سخنرانی ها در زمینه فناوری های پیشرفته در نظر گرفته شده است، گفت: ایرانیان خارج از کشور با توجه به انقلاب صنعتی چهارم، بیشتر در زمینه فناوری‌های پیشرفته از فناوری اطلاعات تا مباحث مربوط به بایولوژی و بایوتک مطالعه می کنند، بنابراین برای انتقال و استفاده از دانش آنها، بیشتر مباحث سخنرانی ها در این زمینه دیده شده است.

وی یادآور شد: در زمینه جذب دانشجوی پسادکتری در قالب این طرح در دانشگاه تهران با معاونت پژوهشی دانشگاه در حال برنامه ریزی هستیم تا ایرانیان خارج از کشور امسال دوره پسا دکتری خود را در شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری تهران سپری کنند تا شرکت ها  نیز از تخصص آنها استفاده کنند.

چندی پیش؛ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق شد در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به رتبه نخست دست یابد. شاخص های اصلی مورد استناد در این دوره از ارزیابی، رضایت متقاضیان از همکاری با پایگاه همکار، کیفیت همکاری عملکرد رابط پایگاه، مشارکت در پروژه جمع آوری گزارش های همکاری، حجم همکاری های انجام گرفته در پایگاه همکار بوده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)