برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

صادرات ۳.۱ میلیون تن شمش فولادی

گزارش روز سه شنبه ایرنا برپایه جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گویای آن است که صادرات بیلت و بلوم در هفت ماهه امسال دو میلیون و ۴۵۱ هزار تن و اسلب هم برابر با ۷۴۰ هزار تن ثبت شد.

همچنین میزان واردات بیلت و بلوم در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با رقم سه هزار تن، افزایش ۵۰ درصدی را نشان می دهد، درحالی که اسلب وارداتی با افت ۵۰ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به یک هزار تن رسید 

بررسی مجموع صادرات هفت ماهه ۹۹ گویای آن است که در مقایسه با سه میلیون و ۸۰۹ هزار تن عملکرد مدت مشابه در سال ۹۸ کاهش ۱۶ درصدی دارد.

صادرات ۱.۳ میلیون تن تولیدات فولادی

برپایه آمارهای مورد بررسی در دوره این گزارش، صادرات تولیدات فولادی (مقاطع تخت و طویل) برابر با یک میلیون و ۳۴۵ هزار تن ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ که دو میلیون و ۱۲۲ هزار تن بود، کاهش ۳۷ درصدی را نشان می دهد.

ضمن اینکه میزان واردات تولیدات فولادی در هفت ماهه امسال ۴۸۲ هزار تن بود که در مقایسه با ۲۶۱ هزار تن واردات دوره مشابه پارسال، افزایش ۶۷ درصدی دارد.  

صدور ۳۱۲ هزار تنی مقاطع تخت

براساس آمار انجمن یاد شده در هفت ماهه امسال صادرات مقاطع تخت فولادی به رقم ۳۱۲ هزار تن رسید و نسبت به ۴۹۳ هزار تن صادرات هفت ماهه ابتدایی پارسال کاهش ۳۷ درصدی را ثبت کرد.

همچنین در هفت ماهه امسال به میزان ۴۳۶ هزار تن تولیدات فولادی وارد کشور شد که نسبت به ۲۶۱ هزار تن واردات مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

  آزمون غربالگری المپیاد دانشجویان علوم پزشکی به تعویق افتاد

صادرات بیش از یک میلیونی مقاطع طویل

صادرات یک میلیون و ۳۳ هزار تن در هفت ماهه امسال در بخش مقاطع طویل محقق شد که نسبت به یک میلیون و ۶۲۹ هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال کاهش ۳۷ درصدی را ثبت کرد.
علاوه براین واردات مقاطع طویل در این دوره به میزان ۴۶ هزار تن بود که در مقایسه با ۶۰ هزار تن واردات هفت ماهه ابتدایی ۹۸ افت ۲۳ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی دهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و امسال دستیابی به تولید حداقل ۳۰ میلیون تن پیش بینی شده که از این رقم برآورد می شود ۱۰ میلیون تن صادرات انجام شود.

  

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)