برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

دفتر شعر و ادب اکو در کیش راه‌اندازی می‌شود

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از موسسه فرهنگی اکو، سرور بختی رییس موسسه فرهنگی اکو و افشین علاء شاعر برجسته ایرانی و مشاور فرهنگی مدیرعامل منطقه آزاد کیش برای دومین بار دیدار و گفت‌وگو کردند.

رییس موسسه فرهنگی اکو با ابراز خرسندی از دیدار با افشین علاء اظهار امیدواری کرد با حضور وی در منطقه آزاد کیش، فرصت تبدیل شدن این جزیره زیبای گردشگری به مرکز شعر و ادب منطقه اکو فراهم شود.

بختی با اشاره به راهبرد ترویج گردشگری فرهنگی به عنوان یکی از محورهای مهم گسترش صلح و دوستی در میان ملت‌های منطقه اکو، گفت: باید از ظرفیت جذب گردشگر کشورهای عضو اکو در راستای نزدیکی هرچه بیشتر آنها به یکدیگر، استفاده شود.

کیش مرکز گردشگران حوزه تمدنی اکو

 علاء نیز در این دیدار با ابراز خوشنودی از دیدگاه‌های وحدت‌آفرین فرهنگی رییس موسسه فرهنگی اکو، آینده این موسسه را با حضور وی بسیار روشن ارزیابی کرد.

وی با استقبال از ایجاد دفتر شعر و ادب اکو در منطقه آزاد کیش، تحقق این همگرایی ادبی را به فال نیک گرفت و افزود: منطقه آزاد کیش می‌تواند با میزبانی چنین دفتر و رویدادهای پیرامونی آن، به مرکزی برای جذب گردشگر از کشورهای همسایه به ویژه از حوزه تمدنی اکو تبدیل شود.

در این دیدار پیشنهاداتی نظیر راه‌اندازی جایزه ادبی اقبال لاهوری در منطقه آزاد کیش نیز مطرح شد که مورد استقبال طرفین قرار گرفت.

مؤسسۀ فرهنگی اکو یک نهاد بین‌المللی است که با هدف تحکیم قرابت‌های فرهنگی، هنری، پژوهشی و ادبی میان کشورهای عضو با دیگر کشورها تأسیس شده است.

 سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) ، یک سازمان منطقه ای است که در سال ۱۹۸۵ توسط ایران ، پاکستان و ترکیه به منظور توسعه همکاری های اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تاسیس شد.
در حال حاضر پیمان اکو با عضویت ۱۰ کشور شامل جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، و پاکستان یکی از قدیمی ترین پیمان های منطقه ای است که در ۳ حوزه اقتصاد،ی فرهنگی و علمی فعالیت می کند.

  رقم حمایت از مقاله‌های علوم شناختی افزایش یافت

تشویق و ترویج همکاری های نزدیک تر میان مردم منطقه بطور کلی و میان رسانه های گروهی، اندیشمندان و هنرمندان بطور خاص، انجام پژوهش هایی در زمینه میراث فرهنگی مشترک کشورهای منطقه، انتشار نتایج مطالعات و پژوهش ها در قالب کتاب، رساله و نشریات ادواری به زبان انگلیسی و دیگر زبان های منطقه، انتشار آثار برگزیده نویسندگان برجسته معاصر، نقاشان، عکاسان کشورهای عضو و فراهم کردن تمهیدات لازم برای آموزش زبان های منطقه از جمله مهمترین اهداف مؤسسه فرهنگی اکو است .
یکپارچگی کشورهای عضو با اقتصاد جهانی، توسعه زیرساخت های حمل و نقـل و ار تباطـات، بـه جریـان انداختن و فعال کردن ذخایر و منابع کشورهای عضو اکو، ارتقـای همکـاری هـای اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگی، فنی، علمی و توریستی، حفظ محیط زیسـت، تحکـیم بیشـتر پیونـدهای تـاریخی و فرهنگـی در بین کشورهای عضو ، ارتقای همکاری بر اساس منافع متقابل بین اعضا و دیگر سازمان های منطقـه ای و بین المللی، تدوین برنامه مشترک جهت توسعه منابع انسانی از قابلیت ها و ظرفیت های قابل توجه اکو است که می تواند در تقویت جایگاه بین المللی جزیره کیش در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و گردشگری بین المللی به کار گرفته شود.
 وجوه مشترک دینی، تاریخی، زبان ، فرهنگ، مرزهای جغرافیایی و منـافع مشـترک اسـتراتژیکی، پیوستگی عمیقی بین کشورهای عضو اکو ایجاد کرده که بهره گیری از این وجوه می تواند در رشد و توسعه منطقه آزاد کیش نقشی مهم ایفا کند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)