برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

طراحی ساختارهای جدید اقتصادی برای دانش‌بنیان‌ها در مجلس

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، محمدرضا پورابراهیمی در این خصوص افزود: مجلس در شاخص‌سازی اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان ورود پیدا کرده است و ظرفیت‌سازی خوبی نیز در کمیسیون اقتصادی در حال شکل‌گیری است. تلاش می‌شود با رویکرد تهیه ساختارهای اقتصادی جدید مطابق با استانداردهای جهانی به این حوزه کمک کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشور نیازمند ساختارهای جدیدی در حوزه‌های مختلف مانند تأمین مالی و نظام مالیاتی، بیمه‌ای و مسائل ارزی متناسب با ساختارهای کنونی است؛ به عبارت دیگر رویه‌های اقتصادی هماهنگ با عوامل مؤثر و پیرامونی برای همه بنگاه‌ها به خصوص بنگاه‌های دانش بنیان باید ایجاد شود. قانون دانش بنیان هم که سال‌ها پیش تصویب و اجرایی شد، نیازمند بازنگری و به روزرسانی است.

پور ابراهیمی در مورد طرح اقتصاد دانش بنیان که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، گفت: برنامه مشخص ما در این عرصه، همکاری مشترک با کمیسیون صنایع در کمیته اقتصادی است. طرحی تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان در این کمیته در راه تدوین است.

وی تاکید کرد: در این طرح به موضوعات مختلفی در اکوسیستم فناوری کشور از جمله مسائل مالیاتی، گمرکی و بیمه برای برقراری ارتباط بیشتر شرکت‌های دانش بنیان با فضای اقتصادی کشور پرداخته شده است و در قالب قانون جدیدی برای برقراری روابط با شرکت‌های دانش بنیان عمل می‌کند. گزارش نهایی این طرح ظرف دو ماه آینده به صحن اصلی مجلس می‌رود.

نماینده مردم کرمان در مجلس در مورد میزان اثرگذاری نهادهای مالی تأمین کننده شرکت‌های دانش بنیان مانند صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: نهادهای مالی به عنوان اجزای اکوسیستم فناوری کشور مطرح هستند و وجود آنها در توسعه این حوزه مؤثر است.

  کشف احتمال وجود سیاه چاله دوم در مرکز کهکشان ما

پورابراهیمی افزود: این نهادها متناسب با اساسنامه و مأموریت خود در حال خدمات‌رسانی به این حوزه هستند و تاکنون اقدامات مثبتی نیز انجام داده‌اند. البته هم‌پوشانی‌هایی نیز اتفاق می‌افتد که در اصلاح قانون، هم‌پوشانی آنها را تصحیح خواهیم کرد.

وی در خصوص فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به عنوان نهاد تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان گفت: جنس فعالیت صندوق ترکیبی از دو حوزه علم و دانش و فعالیت اقتصادی است که در نهایت به خلق ثروت و تجاری‌سازی منجر می‌شود. صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند در ایده‌های نوآورانه، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر داشته باشد، همچنین بازار سرمایه و استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند به پیشبرد بیشتر برنامه‌های صندوق کمک کند.

شرکت دانش‌بنیان یا شرکت متمرکز بر دانش به شرکت‌هایی گفته می‌شود که دانش و فناوری، جزیی جدایی‌ناپذیر از دارایی آن‌ها باشد. قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در ایران برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان در آبان ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسید و از دهه ۹۰ به این سمت قوانین مربوط و زیرساخت های آن در کشور شکل گرفته و در حال اجرا است

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)