برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

برگزاری ششمین دوره داوری مُهر ملی اصالت در مهرماه ۱۴۰۰

پویا محمودیان روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، درباره برگزاری ششمین دوره داوری مهر اصالت به مشخص نبودن زمان پایان کرونا اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کنیم مسیر برنامه‌ها، رویدادهای حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و خدمت‌رسانی به خانواده بزرگ هنرمندان و صنعتگران کشور، با تداوم بیماری کرونا دچار اختلال نشود. در جلسات متعدد راه‌کارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا دوره ششم مهر ملی اصالت، در مهرماه سال آینده برگزار شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مانند سایر اجزا و ارکان دولت وظایف و ماموریت‌هایی دارد که حتی در شرایط سختی مانند تحریم و کرونا تلاش می‌کند از هیچ‌کدام فروگذار نکند، امیدواریم با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم و البته بهبود شرایط کرونا در سراسر کشور، داوری دوره ششم مهر ملی اصالت، مانند دوره‌های قبل منسجم و هماهنگ اجرا شود.

محمودیان تصریح کرد: اگر هم شرایط کرونا خاص بود با هماهنگی با ستاد ملی مقابله با کرونا و مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی همان زمان پیش خواهیم رفت؛ در هر صورت برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری ششمین دوره مهر ملی اصالت در مهرماه سال بعد، در معاونت صنایع‌دستی و هنری‌سنتی وزارت میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی انجام شده است.

داوری مهر ملی اصالت؛ ارتقاء کیفی محصولات و رقابت سالم میان هنرمندان و صنعتگران

محمودیان کمک به ارتقاء و بهبود کیفی محصولات تولیدی و ایجاد رقابت سالم بین صنعتگران و هنرمندان کشور را از اهداف اصلی داوری مهر اصالت عنوان کرد و افزود: بـدون شـک یکـی از افتخـارات هـر ملـت و کشـوری، صنایـع بومـی و دسـتی، مجموعـه هنرهـای اصیـل، بومـی و مردمـی هـر کشـور اسـت کـه ریشـه‌های عمیـق و اسـتوار در اعتقـادات آداب، عـادات، رســوم، ســنن و در مجمــوع فرهنــگ معنــوی جامعــه دارد و نمایشــگر فرهنــگ و تمــدن اقــوام اســت.

  خوشحالی بازار از بازگشت رونق گردشگری به مازندران

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور با بیان اینکه میراث‌فرهنگـی و هنـری که در طـول قـرون بـه آینـدگان منتقـل می‌شود دارای ارزش معنـوی زیـاد بـوده و بـر پشـتوانه‌های فرهنگـی هنـری گذشـتگان بنـا شـده اسـت، اظهار داشت: ما در این دوره به دنبال تسهیل در شناسایی هنرمندان فعال، انتخاب و معرفی آثار برگزیده، ایجاد انگیزه بروز استعدادها، نوآوری وخلاقیت در تولید صنایع‌دستی هستیم.

وی حفظ حقوق مالکیت معنوی در طراحی و تولید توجه به کیفیت مطلوب اثر در فرآیند تولید و محصول نهایی و رعایت طراحی مناسب و اصولی را از شرایط شرکت در داوری مهر اصالت ملی در سال ١۴٠٠ عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، برنامه داوری مهر اصالت رویدادی ۲ سالانه است و از سال ۱۳۹۰ تاکنون پنج دوره داوری مهر ملی اصالت برگزار شده است. در مجوع در ادوار گذشته پنج هزار و ۸۲۶ اثر داوری شده و ۲هزار و ۹۲۸ اثر نشان مهر ملی اصالت دریافت کرده‌اند.

از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ میلادی هم هفت دوره مهر بین‌المللی اصالت در جهان برگزار شده است که جمهوری اسلامی ایران چهار دوره میزبان این برنامه بوده و در مجموع ۳۱۸ اثر هنرمندان ایرانی مهر بین‌المللی اصالت دریافت کرده‌اند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)