برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

نتایج مثبت اقدامات وزارت صنعت به تدریج در بازار مشخص می‌شود

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا وزارت صنعت، معدن و تجارت، غلامحسین شافعی در نشست ویدیوکنفرانسی با علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان وزارتخانه، روسای سازمان های صمت استانی و اتاق های بازرگانی سراسر کشور، افزود: با ورود وزیر جدید به وزارتخانه پیش‌بینی می کردیم که تحولی مثبت در حوزه های صنعت و بازرگانی رخ دهد که هم اکنون شاهد تحقق آن هستیم که ثمراتش را به تدریج در اقتصاد و بازار خواهیم دید.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت مشورت گرفتن از بخش خصوصی را دنبال کرده است، تصریح کرد: مشورت ها باید قبل از تصمیم سازی و تصمیم گیری انجام شود تا نتایج مطلوب تری به دست آید.

سیاست های تجاری کشور زیربنای مسائل تجارت خارجی است
شافعی با بیان اینکه سیاست های تجاری کشور زیربنای مسائل تجارت خارجی است، گفت: سیاست های تجاری، سیاست‌های ارزی را متعادل می کند و به نظر بنده سیاست های تجاری بر سیاست های ارزی اولویت دارد.

وی همچنین هماهنگی میان سیاست های تجاری و سیاست های ارزی را اولویت امروز اقتصاد کشور در این شرایط حساس کنونی دانست.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین با اشاره به ارائه مهم‌ترین نقطه نظرات بخش خصوصی در قالب مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: بسیاری از این مسائل و دغدغه ها با عزم و اراده وزیر محقق شده است و امیدواریم باقی مصوبات نیز با همین اراده به تدریج تحقق یابد.

  مدیرعامل مجمع هنرمندان: گذر صنایع دستی تهران به حمایت نیاز دارد

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)