برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

یزدانی رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شد

به گزارش روز دوشنبه وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در حکم انتصاب یزدانی آمده است: چنانچه استحضار دارید تحول و نوآوری در نظام آموزش علوم پزشکی از محورهای مهم تحول سلامت است که با توجه به اسناد مختلف بالادستی تدوین شده و در حال اجرا است.

همچنین مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت با همکاری مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها نقش مهمی در استقرار بسته ها و محورهای تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت دارند.
 

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  خانه ملیله زنجان با حضور رییس آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی افتتاح شد