برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۲.۱ هزار میلیارد ریال به طرح‌های بیابانزدایی کشور اختصاص یافت

وحید جعفریان روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از اولین طرح پژوهشی بادشکن غیرزنده(مالچ پوشالی) در شهرستان گرمسار استان سمنان در گفت و گو با ایرنا، ابراز داشت: ۲۹ میلیون هکتار از ۱۶۴ میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی کشور به صورت مستقیم تحت تاثیر فرسایش بادی است. 
وی ادامه داد:  وسعت کانون بحرانی فرسایش بادی طبق آخرین مطالعات ۱۳.۷ میلیون هکتار است و ۲۲ استان کشور درگیر کانون بحرانی فرسایش بادی است. 
وی اضافه کرد: کانون‌های فرسایش بادی تولید کننده گرد و غبار هستند و یا به دلیل حرکت ماسه‌های روان به زیرساخت‌ها مانند جاده‌ها، ریل راه‌آهن،    خانه‌ها و مزارع کشاورزی خسارت می‌زنند. 
جعفریان اظهار داشت: فرسایش بادی بر اساس آخرین مطالعات در سال ۹۴،  سالانه ۳۰ هزار میلیارد ریال خسارت اقتصادی و زیست محیطی به بار می آورد  که اکنون با تغییر شراط بدون شک میزان خسارت نیز متفاوت است. 
وی بیان کرد: فعالیت اجرایی مرتبط با بیابانزدایی و مقابله با کانون‌های فرسایش بادی  تعهد برنامه‌های توسعه‌ای  برای کنترل و کاهش خسارت ناشی از فرساش بادی  است. 
وی یادآور شد: نهال‌کاری، بذرپاشی، آبیاری و مراقبت، مدیریت‌ روان‌ آب، بذرپاشی، ایجاد بادشکن، روش‌های بیوشیمیایی و مدیریت قرق و چرا، از جمله اقدام های بیابانزدایی  محسوب می‌شود. 

اجرای بادشکن غیرزنده در ۶ استان کشور 

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: اجرای روش‌های کم‌هزینه، موثر و سازگار با طبیعت و ملاحظات زیست محیطی و تقویت مشارکت جوامع محلی از راهبردهای مهم این سازمان در مقابله با بیابانزایی است. 
وی خاطرنشان کرد: احداث انواع باد شکن با مصالح محلی سازگار با طبیعت و پسماندهای کشاورزی به صورت پژوهشی با همکاری دانشگاه‌ها و با استفاده از ظرفیت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و شرکت‌های دانش بنیان سیاست اصلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای مقابله با بیابانزدایی است. 
وی اضافه کرد: اکنون در ۶ استان کشور و از جمله استان سمنان طرح‌های پژوهشی مقابله با بیابانزایی با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حال اجرا است که در صورت رسیدن به نتیجه مطلوب اجرای طرح به دیگر مناطق بیابانی کشور تعمیم داده می‌شود. 
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ۱.۳ میلیون هکتار جنگل‌کاری موفق در کشور تا کنون انجام شده است  که به عنوان یک کمربند سبز نقشی مهم در مقابله با بیابانزایی دارد. 
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به منظور بازدید از طرح پژوهشی مالچ پوشالی(بادشکن غیر زنده)   برای اولین بار در کشور به منظور مقابله با بیابانزایی به استان سمنان سفر کرد.

  دانشنامه آزادگان رشته ادبیات پایداری را غنی‌تر می‌کند

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)