برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

 روند افزایشی میزان متوسط رشد روزانه ابتلا به کرونا متوقف شد

 به گزارش روز یکشنبه اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)،   محمدجواد دهقانی افزود: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید-۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) نشان می دهد روند افزایشی میزان متوسط رشد روزانه مبتلایان کشور که از شهریور آغاز شد از میزان ٥٩ صدم درصد به  ٨٤ صدم درصد در مهر و سپس به ۱.۴۱ درصد در آبان رسید و بالاخره در آذر ماه متوقف و نیز اندکی کاهش یافت و به ۱.۱۳ درصد رسید.

وی اظهار داشت: اگر به روند افزایش جمعیت مبتلایان در چند ماه اخیر توجه شود متوجه حجم زیاد افزایشی در هر ماه نسبت به ماه قبل خواهیم شد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح کرد: در حالی که میزان افزایش جمعیت بیماران در مهر ماه حدود ۱۲۰ هزار نفر (از ۴۲۵ هزار و ۴۸۱ نفر به ۵۴۵ هزار و ۲۸۶ نفر)  بود، این میزان افزایش به  ۲۸۰ هزار نفر در آبان (۵۴۵ هزار و ۲۸۶ نفر به ۸۲۸ هزار و ۳۲۷ نفر) و در آذر ماه این میزان به ۳۳۰ هزار نفر (از ۸۲۸هزار و ۳۲۷ نفر به یک میلیون و  ١١٥ هزار و ۳۸۴نفر)  افزایش یافته است.

دهقانی یادآور شد: بدین ترتیب در شهریور ماه به طور متوسط روزانه ۲هزار و ۵۰۰نفر، در مهر ماه  بیش از۴ هزار و ۵۰۰  نفر، در آبان ماه بیش از۹ هزار و ۴۰۰ نفر و در آذر ماه روزانه یازده هزار نفر به جمع مبتلایان اضافه شده است. اگر این روند شیوع بیماری مطابق آبان ماه ادامه می یافت با رشد متوسط روزانه ۱.۴۱ درصد در آخر آذر ماه جمعیت مبتلایان در کشور به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده بود.

وی تاکید کرد: در حالی که با توجه به برنامه ریزی انجام شده و محدودیت های اعمالی این میزان به یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر رسیده است.  

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  افزود: جهت اطلاع میزان رشد متوسط روزانه شیوع بیماری در آبان نسبت به آذر برای کشورهای آلمان از ۲.۸۳ درصد به ۱.۷۵ درصد، ایتالیا از  ۳.۷۳ درصد به ۱.۲۵ درصد، انگلیس از ۲.۱۱ درصد به ۱.۱ درصد و فرانسه از ۲.۶۷ درصد به ۰.۵۴ درصد و اسپانیا از ۱.۴۱ درصد به ۰.۴۵ درصد کاهش یافته است.

دهقانی ادامه داد: بنابراین عملکرد کاهشی رشد متوسط روزانه بیماری ایران از ۱.۴۱ درصد به ۱.۱۳ درصد در مقایسه این کشورها چندان رضایت بخش نبوده و نیازمند تلاش بیشتر است. ضمنا رشد متوسط روزانه شیوع بیماری در دنیا نیز از ۱.۱۲ درصد در آبان به ۰.۹۷ درصد در آذرماه کاهش یافته است.

  شیوه فعلی سنجش اضطراب زیادی به داوطلب وارد می‌کند

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد روند افزایشی میزان متوسط نرخ روزانه بهبودی کشور نیز ادامه یافته به طوری که  از ٥٥ صدم درصد در شهریور ماه به ٦٥صدم درصد در مهر ماه به ٩٩ صدم درصد در آبان ماه و در آذر ماه به ۱.۳۷ درصد رسید.

وی خاطرنشان کرد: همچنین روند افزایشی میزان متوسط نرخ روزانه فوتی کشور نیز به طول قابل ملاحظه ای کاهش و به ۰.۶۷ درصد یعنی نصف این میزان در آبان ماه کاهش یافته است. جهت اطلاع میزان متوسط نرخ روزانه فوتی در شهریور ماه  ۰.۶ درصد، در مهر  ٨٣ صدم درصد و در آبان  ۱.۱۳ درصد بود.

سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام افزود: بدین ترتیب ایران در آذرماه با میزان متوسط نرخ روزانه فوتی ۰.۶۷ درصد در میان کشورهای همزمان (۱۳ کشوری که انتشار بیماری در آنها تقریبا به طور همزمان پدید آمد: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) تقریباً در انتهای جدول قرار گرفته است. ضمناً متوسط نرخ روزانه فوتی کشورهای اسپانیا ۰.۴۷ درصد، برزیل ۰.۳۵ درصد و چین صفر درصد است.

دهقانی یادآور شد: همچنین کشورهای آلمان با ۲.۱۷ درصد، ترکیه با ۱.۳۶ درصد و روسیه با ۱.۲۳ درصد میزان متوسط فوتی روزانه در صدر کشورهای همزمان قرار دارند. جهت اطلاع در آبان کشورهای روسیه و فرانسه با ۱.۱۷ درصد، آلمان با ۱.۱۵ درصد و ایران با ۱.۱۳ درصد در صدر کشورها قرار داشتند. امید است تلاش و برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط مسوولان جهت کاهش بیشتر فوتی ادامه یابد.

وی ادامه داد: به منظور تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر با استفاده از اطلاعات مستخرج از سامانه کووید-۱۹ مربوط به ۱۳ کشور همزمان در طول ۹ ماه گذشته، آمار مربوطه در جدول ۱ نشان داده شده است. در این جدول میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه محاسبه شده است. میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط‌گیری متحرک بر روی بازه های زمانی ماهانه بوده و در نتیجه اعداد به دست آمده قابل اعتماد بوده و با مقایسه این شاخص می‌توان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد.

وی همچنین گفت: نتایج مربوطه بر اساس رشد متوسط کشورها در ماه آخر یعنی آذر ماه به ترتیب صعودی مرتب شده است. همان طور که ملاحظه می‌شود کشورهای ترکیه با ۵.۲۶ درصد، آلمان با ۱.۷۵ درصد و کانادا با ۱.۵۵ درصد بیشترین میزان نرخ متوسط رشد روزانه شیوع بیماری در آذر ماه را داشته اند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)