برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

بررسی کاهش ردپای کربن در ساختمان‌سازی توسط امیرکبیری‌ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میثم ابراهیمی نژاد رفسنجانی دانش آموخته دکترای این دانشگاه و مجری طرح «انتخاب روش بهینه ساخت با رویکرد ردپای کربن در ساختمان های شهر تهران» گفت: دانشمندان، تغییرات آب و هوایی را که اثرات اقتصادی و اجتماعی آن آشکار شده است، ناشی از افزایش بی رویه تولید گازهای گلخانه ای در ۱۰۰ سال اخیر می دانند.

وی ادامه داد: صنعت ساختمان یکی از پرمصرف تری صنایع در مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای است. ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور اصلی تولید کننده کربن در جهان است. نقش ساختمان ها در مصرف انرژی و ایجاد تبعات زیست محیطی از یک طرف و تعهد بین المللی ایران در کاهش گازهای گلخانه ای از طرف دیگر، علل اصلی انجام این پروژه بوده است.

این محقق افزود: این تحقیق با مقایسه هزینه و ردپای کربن هریک از روش های ساخت در کنار سایر معیارهای کلیدی تصمیم گیری مانند کیفیت و سرعت ساخت، ضمن شناسایی روش های سازگار با محیط زیست، هزینه انتخاب روش ساخت سازگار با محیط زیست را نیز برآورد کرده است.

ابراهیمی نژاد عنوان کرد: این تحقیق نشان داد اتخاذ رویکردهای سازگار با محیط زیست لزوما به معنای افزایش هزینه نیست.

وی با بیان اینکه نبود اطلاعات ساختاریافته در پروژه ها از معضلات اصلی این پژوهش بود، گفت: در صنعت ساخت، موضوع ردپای کربن برای بسیاری ناآشنا است و باید از طریق مصرف انرژی به موضوع نزدیک شد. از طرفی اطلاعات نیز بطور ساختارمند ثبت نمی شود و دسترسی و استخراج داده های مورد نیاز بسیار دشوار است. همچنین بیشتر داده های مورد نیاز باید از طریق خبرگان پیگیری شود.

ابراهیمی نژاد گفت: یک نرم افزار تصمیم گیری در این خصوص تهیه شده و در حال گسترش معیارهای تصمیم گیری از جمله زیست محیطی آن هستیم. یافته های این پژوهش در خصوص روش های ساخت سازگار با محیط زیست می تواند به عنوان یک فصل به استاندارد  بین المللی LEED  در زمینه کاهش مصرف انرژی اضافه شود.

  رقابت‌های اینوتکس پیچ به تهران رسید

وی درباره ویژگی های طرح گفت: از ویژگی های این طرح، ارزیابی همه جانبه و معرفی روش های ساخت سازگار با محیط زیست برای ساختمان است که می تواند در کاهش ردپای کربن در صنعت ساخت بسیار موثر باشد.

این محقق با بیان اینکه این کار برای اولین بار در ایران انجام شده است، گفت: این اولین پژوهشی است که تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش ساخت بهینه را به کمک مدل سازی شیء گرا و با استفاده از اطلاعات فازی انجام داده است. پژوهش های قبلی خارجی به روش ساخت بطور جامع نپرداخته بودند و رویکرد آنها تصمیم گیری و انتخاب نبوده است.

ابراهیمی نژاد درخصوص کاربردهای این پروژه گفت: نتایج این پژوهش از طریق کمی سازی و اندازه گیری پارامترهای کلیدی تصمیم گیری مانند هزینه و ردپای کربن، در تدوین سیاست های حمایتی در راستای کاهش گازهای گلخانه ای در صنعت ساخت و مسکن موثر است.

به گزارش ایرنا، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست کشور به عنوان متولیان و پیشگامان اصلی کاهش گازهای گلخانه ای کشور می توانند از این طرح بهره برداری موثر کنند.

اساتید راهنمای این طرح اقبال شاکری، عبدالله اردشیر و استاد مشاور این پروژه فاضل زرندی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)