برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

هشتمین دوره تجلیل از چهره‌های برگزیده مهندسی کشور برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی فرهنگستان علوم، در این مراسم از  مجیدرضا آیت‌الهی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در شاخه مهندسی مکانیک،‌ امیرحسین کوکبی استاد دانشگاه صنعتی شریف در شاخه مهندسی مواد و معدن، داریوش مولا استاد دانشگاه شیراز در شاخه مهندسی شیمی و فریدون کیانفر استاد دانشگاه صنعتی شریف از شاخه مهندسی صنایع به عنوان استادان برجسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم معرفی می‌شوند.

در بخش مهندسان برجسته هم جمشید بردبار از شاخه مهندسی برق و کامپیوتر، رامین خسروخاور از شاخه مهندسی شیمی و علیرضا مقصودی از شاخه مهندسی مواد و معدن از سوی فرهنگستان علوم معرفی و مورد قدردانی قرار می گیرند.

در بخش پژوهشگران جوان برجسته هم بهنام محمدی ایواتلو، دانشیار دانشگاه تبریز از شاخه مهندسی برق و کامپیوتر، میرسامان پیشوایی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران از شاخه مهندسی صنایع، فرزاد خدابخشی استادیار دانشگاه تهران از شاخه مهندسی مواد و معدن، تورج نصرآبادی دانشیار دانشگاه تهران از شاخه مهندسی محیط زیست و انرژی و ماشاالله رضا کاظمی دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود از  شاخه مهندسی شیمی به عنوان برترین های این دوره از تجلیل، به چهره‌های برگزیده مهندسی کشور معرفی می شوند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس(

  ظرفیت ساخت ۵۰۰ هزار ماسک در روز