برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

بیش از ۱۴۰ طرح مطالعاتی علوم شناختی در حال اجرا است

به گزارش روز سه شنبه ستاد ویژه توسعه علوم شناختی، با هدف ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی، تامین نیازهای داخلی و کاهش میزان وابستگی ها، در حال حاضر این تعداد طرح تحقیقاتی در حوزه های علوم  شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در مراکز علمی و پژوهشی در سطح کشور در حال اجرا است.

حسین عزیزی کارشناس ارشد گروه پژوهش، فناوری و زیرساخت ستاد علوم شناختی بیان کرد: در نتیجه ۱۱ مرحله فراخوان این ستاد برای حمایت از طرح های پژوهشی، ۲۳۸ طرح مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه علوم و فناوری های شناختی تحت پوشش چتر حمایتی قرار گرفته است که تاکنون ۹۴ طرح پژوهشی با حمایت های این ستاد اجرا و به اتمام رسید.

وی گفت: ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برای توسعه و گسترش دانش علوم شناختی و پیشبرد اجرای طرح های تحقیقاتی در حال حاضر با بیش از هزار نفر از اساتید، محققان و متخصصان در بیش از ۵۰ مرکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی در استان های مختلف کشور همکاری و مشارکت دارد.

عزیزی افزود: ستاد علوم شناختی با حمایت از طرح های پژوهشی تلاش می کند تا با استفاده از امکانات و ظرفیت های داخلی، فرصت ها و بسترهای لازم را برای ارتقای حوزه های شناختی در کشور فراهم آورد و با تامین نیازهای این حوزه در داخل، مسیر دستیابی به خودکفایی و کاهش وابستگی ها را فراهم سازد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی ستاد از حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه علوم شناختی، دستیابی به فناوری و خدمات شناختی برای مردم در کشور است، گفت: با رویکردهای شناختی می توان تغییرات بزرگی در جامعه به وجود آورد و با بهره گیری از دانش، تخصص و مهارت اساتید، محققان و متخصصان این حوزه، زیرساخت های نوین فناوری و خدمات شناختی را در کشور ایجاد کرد.

  سقف تسهیلات صنایع پیشرفته به ۵۰ میلیارد ریال رسید

عزیزی با بیان اینکه ساخت انواع دستگاه های ثبت سیگنال های مغزی و تحریک مغزی از جمله دستاورهای اجرای طرح های تحقیقاتی در داخل کشور است، افزود: تلاش ها برای دستیابی به تامین نیازهای داخلی و کاهش وابستگی ها با اجرای دقیق طرح های پژوهشی به عنوان یک اولویت و راهبرد از سوی ستاد توسعه علوم شناختی با جدیت ادامه دارد.

این کارشناس یادآور شد: “توسعه ابزارها و فن آوری ­های مطالعه رفتار زمانی-شبکه­ ای مغز”، “پژوهش­ های شناختی در حوزه­ های بالینی و علوم اعصاب شناختی”، “توسعه فن آوری ­های شناختی مرتبط با ارتباط بین مغز و ماشین و مغز با مغز”، “مطالعات بنیادی و نظریه پردازی در حوزه علوم شناختی”،” مدل سازی شناختی”، “روانشناسی شناختی”، “بازتوانی و ارتقای توانمندی­ های شناختی”،”پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در آموزش و پرورش شناختی” و پژوهش‌های شناختی مبتنی بر نگاشت مغز از جمله طرح های تحقیقاتی و در اولویت ستاد هستند.

وی شکل گیری و فعالیت گروه های “پیشران” متشکل از اساتید، متخصصان، محققان و پژوهشگران در حوزه های مختلف فنی و تخصصی برای تسریع در اجرای طرح های پژوهشی و زمینه سازی برای بومی سازی تولید، ساخت و تامین تجهیزات و فن آوری های شناختی را از دیگر اهداف ستاد توسعه علوم شناختی یاد کرد و گفت: بر اساس این سیاست، پنج گروه “پیشران” در مراکز تحقیقاتی -دانشگاهی تشکیل شد که فعالیت این گروه ها تاکنون منجر به تولید فن آوری های بومی و خدمات شناختی ارزشمندی در کشور شده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)