برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

زمان جدید آزمون‌های علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش روز چهارشنبه معاونت فرهنگی- دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر اساس زمان‌های تعیین شده جدید برای برگزاری آزمون‌های علوم پزشکی، آزمون دستیاری تخصصی پزشکی ۵ تیرماه ۹۹ برگزار می‌شود.

همچنین، آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی به صورت الکترونیک روز ۶ تیرماه ۹۹ برگزار می شود.

آزمون فلوشیپ ۹ مرداد و هم زمان با آن آزمون ملی دندانپزشکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. آزمون ارتقاء و ارزشیابی داروسازی نیز به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی نیز ۱۶ مرداد ماه به صورت الکترونیک خواهد بود.

آزمون پذیرش دکتری تخصصی علوم پزشکی به صورت الکترونیک در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ تیرماه ۹۹ برگزار می‌شود.

همچنین زمان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی تغییر کرد. این آزمون در روزهای ۲۳ و ۲۴ مردادماه ۹۹ برگزار می‌شود.

 آزمون‌های پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی نیز صبح و عصر روز ۲۰ شهریور ۹۹ برگزار خواهد شد.

زمان آزمون‌های جامع داروسازی و علوم پایه دندانپزشکی نیز تغییر کرد و  این آزمون‌ها به صورت الکترونیک در روز ۲۱ شهریورماه برگزار می‌شود.

آزمون دانشنامه (بورد) و گواهینامه تخصصی بالینی پزشکی در روزهای ۲۶، ۲۷ و ۲۸ شهریورماه ۹۹ به صورت الکترونیک (و همزمان) برگزار می‌شود. همچنین آزمون دانشنامه (بورد) فوق تخصصی بالینی پزشکی در ۲۹ شهریورماه ۹۹ به شیوه الکترونیک برگزار خواهد شد.

 زمان آزمون دانشنامه (بورد) تخصصی بالینی دندانپزشکی نیز مشخص شد و این آزمون در ۲۱ مهرماه ۹۹ برگزار می‌شود.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  کرونا ؛ آتش زیرخاکستر در شهرهای گردشگرپذیر مازندران