برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

بیماران در آخرین لحظات زندگی صدای اطرافیان خود را می‌شنوند

به گزارش روزنامه دیلی میل، این مطالعه همچنین نشان می دهد که حتی زمانی که بیمار هوشیار نیست و در حال مرگ بسر می برد، هنوز حس شنوایی وی کار می کند و می تواند صدای عزیزان خود را بشنود. 

محققان دانشگاه «بریتیش کلمبیا»  در این مطالعه محور توجه خود را بر بیمارانی متمرکز کردند که در لحضات پایانی زندگی خود بسر می برند؛ یعنی زمانی که برخلاف بیمارانی که در وضعیت کما بسر می برند، بدن شروع به از کار افتادن می کند. 

این اولین مطالعه ای است که به بررسی شنوایی ناخودآگاه در لحظات پایانی پرداخته است. محققان در این مطالعه فعالیت الکتریکی را در مغز این بیماران با یک کلاه حاوی ۶۴ الکترود، اندازه گیری کردند. 

محققان در این مطالعه ابتدا یک سری الگوهای تنی را برای افراد جوان و سالم که در گروه کنترل قرار داشتند، ایراد کردند و متوجه یک سری سیگنال های مغزی شدند که در واکنش به تغییرات پیچیده صدا تولید می شدند سپس محققان این آزمایش را بر روی شمار کمتری از بیمارانی که در بیمارستان بستری بودند، انجام دادند. 

پژوهشگران در این آزمایش ، همان سیگنال ها را هم در زمانی که بیمار پاسخگو بود و هم در زمانی که بیمار پاسخگو نبود، بررسی کردند و متوجه شدند که فعالیت مغزی در هر دو این وضعیت ها و نیز در گروه کنترل بسیار شبیه هم بودند.

این مطالعه می تواند توضیحی برای داستان هایی باشد که بیماران قبل از مرگ در انتظار شنیدن صدای عزیزان خود بسر می برند. با این حال این مطالعه مشخص نمی کند که آیا این بیماران کلمات ادا شده را درک می کنند یا اینکه تنها می شنوند؟

  نسخه انگلیسی «سالنامه مهاجرتی ایران» منتشر شد

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)