برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

درصد جمعیت مبتلا به کمبود تغذیه در ایران کاهش یافت

گزارش جدید سازمان ملل متحد (تدوین شده توسط فائو، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، یونیسف، برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت) درباره وضعیت امنیت غذایی و تغذیه نشان می‌دهد که، درصد جمعیت دچار کمبود تغذیه در ایران از ۵.۲ درصد در سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۳ به ۴.۷ درصد در سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۶ کاهش یافته است با این حال و با وجود این بهبود وضعیت، تعداد خالص افرادی که از کمبود تغذیه رنج می‌برند طی این دوره زمانی از ۳.۶ میلیون نفر به ۳.۹ میلیون نفر افزایش یافته است.

گزارش جدید سازمان ملل، دستیابی به جهانی عاری از گرسنگی را در هاله‌ای از ابهام قرارداد.

سازمان ملل متحد می‌گوید که جهان در مسیر به صفر رساندن گرسنگی قرار ندارد. همچنین هشدار می‌دهد که در صورت تداوم روندهای کنونی، شمار مردمانی که تحت تأثیر گرسنگی قرار دارند، تا سال ۲۰۳۰ از ۸۴۰ میلیون نفر فراتر رود.

در حال حاضر حدود ۶۹۰ میلیون نفر یا به عبارتی ۸.۹ درصد جمعیت جهان از گرسنگی رنج می‌برند براساس این گزارش، شمار گرسنگان جهان در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش از آن  ۱۰ میلیون نفر و نسبت به پنج سال پیش از آن نزدیک به ۶۰ میلیون نفر افزایش داشته است.

براساس گزارش «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان ۲۰۲۰»، شمار افرادی که از ناامنی غذایی حاد رنج می‌برند نیز طی پنج سال اخیر روند افزایشی مشابهی داشته است،  در سال ۲۰۱۹، حدود ۷۵۰ میلیون نفر – یا نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت جهان – در معرض سطوح شدیدی از ناامنی غذایی قرار داشتند.

آمارهای مندرج در این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ حدود ۲ میلیارد نفر از ساکنان کره زمین دسترسی منظمی به مواد غذایی سالم و ایمن، مغذی و کافی نداشته‌اند.

بیماری کووید-۱۹ و گرسنگی

برآورد می‌شود با توجه به تأثیرات گسترده همه‌گیری جهانی بیماری کووید-۱۹، که این همه‌گیری بسته به سناریوهای مختلف مطرح شده درباره رشد اقتصادی باعث افزایش تعداد افراد دچار کمبود تغذیه بین ۸۳ تا ۱۳۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ شود.

همچنین بر اثر پیامدهای بهداشتی و اجتماعی- اقتصادی ناشی از بیماری کووید-۱۹، احتمال می‌رود که وضعیت تغذیه آسیب‌پذیرترین گروه های جمعیتی بیش از پیش وخیم شود.

  ۸۵۰ شرکت‌ دانش‌بنیان از معافیت بیمه‌ای استفاده کردند

کودکان و سوءتغذیه

برآوردهای جاری نشان می‌دهند که در سال ۲۰۱۹ حدود  ۲۱.۳ درصد از کودکان زیر پنج‌سال (۱۴۴ میلیون) دچار سوءتغذیه مزمن، ۶.۹ درصد (۴۷ میلیون) سوءتغذیه حاد و ۵.۶ درصد (۳۸.۳ میلیون) دچار اضافه وزن بوده‌اند.

رژیم غذایی سالم

در این گزارش آمده است که رژیم‌های غذایی سالم برای بسیاری از افراد به خصوص فقرا در همه مناطق جهان مقرون‌به‌صرفه نیست. خوش‌بینانه‌ترین برآوردها نیز حاکی از آنند که دسترسی به رژیم‌های غذایی سالم و بهرمندی از آن‌ها برای بیش از ۳ میلیارد نفر در جهان مقرون به صرفه نیست. برآورد می‌شود که رژیم‌های غذایی سالم به طور میانگین پنج برابر گران‌تر از رژیم‌های غذایی سرشار از نشاسته – که تنها انرژی مورد نیاز بدن را تأمین می‌کنند – هستند.

رژیم غذایی، سلامت و تغییرات اقلیمی

با توجه به الگوهای کنونی مصرف مواد غذایی، پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ هزینه‌های سلامت مرتبط بارژیم‌های غذایی که مربوط به مرگ و میر و بیماری‌های غیر مسری هستند از ۱.۳ تریلیون دلار فراتر رود.

از سوی دیگر، برآورد می‌شود که تا سال ۲۰۳۰،‌ هزینه اجتماعی انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با رژیم‌های غذایی که به الگوهای کنونی  این رژیم‌ها ارتباط دارند از ۱.۷ تریلیون دلار فراتر رود.

سیاست‌ها و اقدامات توصیه‌شده برای تأمین رژیم‌های غذایی مقرون به صرفه

فائو، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، یونیسف، برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت از همه کشورها می‌خواهند تا به منظور کاهش اتلاف مواد غذایی و ارتقای کارایی در همه مراحل زنجیره تأمین غذا، سیاست‌ها و مشوق‌های کشاورزی خود را به سوی سرمایه‌گذاری و اقدام های سیاستی پیرامون مسائل مرتبط با تغذیه در همه طول زنجیره تأمین غذایی جهت دهند. 

سیاست‌های مربوط به حمایت‌های اجتماعی متمرکز بر مبحث تغذیه نقشی محوری در تلاش کشورها برای افزایش قدرت خرید و مقرون‌به‌صرفه‌کردن رژیم‌های غذایی سالم برای  آسیب‌پذیرترین جمعیت‌ها دارند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)