برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

کتاب همه‌گیری‌های عفونی نوظهور چاپ شد

این کتاب با الهام از موضوع داغ این روزهای جهان و گریبانگیری گسترش بیماری همه گیر مشتمل بر ۱۶۰ صفحه توسط انتشارات «راز نهان» روانه بازار شد؛ تیراژ چاپ اول این کتاب به ۱۰۰۰ جلد رسید.

دکتر محمدیان موسی آبادی، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر در مقدمه کتاب «همه گیری های عفونی نوظهور؛ چالش انسان توسعه یافته» آورده است: بیماری های عفونی واگیردار از بدو خلقت انسان همواره به عنوان یک عامل مزاحم و مخرب باعث آزار انسان شده است. همه گیری هایی مانند وبا، طاعون، مالاریا و آنفولانزا در جهان آشنا هستند و خسارات زیادی را به بار آورده اند.

در بخشی از مقدمه نویسنده در نکوهش دخل و تصرف های انسان در طبیعت به عنوان یکی از منشاءهای اصلی شیوع بیماری های عفونی می خوانیم: در گذشته بیماری ها به دلیل پایین بودن سطح علمی، آگاهی و فقر بهداشتی بود و در اثر ارتباط انسان با محیط به وجود می آمد. این اپیدمی ها بیش از جنگ های انسان ساز، باعث کشتار انسان ها شده است. اما در طول سه قرن اخیر انسان با ابزارهای علمی و فناوری توانسته به اطلاعات فزاینده ای در مورد کل هستی و موجودات زنده جدید دست یابد.

انسان می پندارد که با اطلاعات به دست آمده می تواند هرگونه دخل و تصرفی را در طبیعت انجام دهد و حیات را بر روی زمین مدیریت کند، اما پیشرفت های فناورانه همزمان با فوائد برای انسان دارای معایب و خساراتی نیز برای انسان و محیط زیست بوده است. از جمله این خسارات شیوع بیماری های عفونی نوپدید در بین انسان و حیوانات بود که به دلیل پیچیدگی ارتباط چرخه حیات در موجودات زنده پیش بینی آن بسیار مشکل است.

  آزمون زبان انگلیسی پیشرفته برگزار نمی‌شود

موسی آبادی همچنین در تبیین علل ظهور این دسته از بیماری ها و نقش انسان نوشت: یافته های علمی نشان می دهد این بیماری ها درحال حاضر به دلیل پیشرفت های صنعتی و ماشینیسم، جنگل زدایی و سایر تغییرات فیزیکی در محیط های مختلف، همزیستی انسان با حیوانات اهلی و وحشی، اهلی سازی حیوانات، بی توجهی به حیات وحش، تولید صنعتی غذا به ویژه غذاهای حیوانی، ناتوانی بشر در برقراری عدالت غذایی، پایبند نبودن به اصول اخلاقی، سوء استفاده از بیوتکنولوژی و تغییر در ژنوم عوامل عفونت زا به طور طبیعی یا مصنوعی است که انسان به نوعی در هر کدام از آنها نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارد.

این بدین معنی است که اگرچه در گذشته همه گیری ها به دلیل فقر علمی و بهداشتی بود، اما اکنون همه گیری های نوپدید ریشه در پیشرفت ها و جسارت علمی انسان در دست بردن در طبیعت و موجودات زنده دارد که می تواند در آینده با ایجاد عفونت های کشنده مانند کرونا باعث مرگ و میر صدها هزار انسان و یا حتی انقراض گونه انسان در کره زمین شود.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)