برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

مطالعه مردم شناسی نقش آب در فرهنگ مردم جزیره هنگام

علیرضا حسن زاده، هدف اساسی این تحقیق را  بررسی نقش آب به عنوان یکی از حیاتی ترین عناصر طبیعت، در فرهنگ مردم جزیره هنگام عنوان کرد و گفت: از آن جا که آب یکی از ارکان مهم زندگی را در این جزیره تشکیل می دهد و اصولا حیات و مماش زندگی مردمان این جزیره از طریق آب و زندگی در کنار دریا تامین می شود، این پژوهش به مطالعه این بخش از زندگی مردم می پردازد.

وی با اشاره به خشکسالی سال های اخیر، تهیه آب آشامیدنی را دغدغه اساسی مردم این منطقه دانست و تصریح کرد که در این پژوهش راه های تهیه آب و باورهای مربوط به آن  با روش های مطالعه  تاریخی و اسنادی  مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، او خاطرنشان کرد: در پیشبرد اهداف تحقیق پیش رو از مصاحبه حضوری، ضبط صدا، بررسی خاطرات قدیمی ها، جاشوها و ناخداها، عکس ها و اسناد مربوط به سازه های آبی مانند برکه و چاه استفاده شد.

رییس پژوهشکده مردم شناسی یادآور شد: یافته های این تحقیق گواه آن است که به دلیل اهمیت آب و به منظور بهره مندی تمامی افراد از آن، نقش ها و روابط اجتماعی و فرهنگی گسترده و دقیقی از طریق ساز و کارهای فرهنگی ایجاد شده اند که اینها خود بخشی از فرهنگ مردم جزیره هنگام را تحت تأثیر قرار داده اند.

ژیلا مشیری مدیر گروه اسطوره و آیین و مجری این طرح در ادامه افزود: این بررسی پژوهشی است انسان شناختی که فرهنگ مرتبط با آب را در جزیره هنگام مورد مطالعه قرار داده و از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش نخست شامل مطالعات اسنادی پیرامون جزایر خلیج فارس و به خصوص جزیره هنگام و بررسی زندگی مردم این مناطق بوده است.

  دانلود آهنگ مسعود صادقلو بی آرایش

 به گفته این پژوهشگر، در بخش دوم که مطالعه میدانی پژوهش را شامل می شود، آب و فرهنگ مرتبط با آن در جزیره هنگام مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)