برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

اتمام طرح بررسی بازنمایی فرهنگ ایرانی در فضای عمومی قونیه

علیرضا حسن زاده با اعلام این خبر گفت: در طرح یاد شده اشکال کلیدی فرهنگ ایرانی به ویژه زبان فارسی در آیین های مربوط به مولانا در شهر قونیه بر اساس تحقیق میدانی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: زبان فارسی در چشم اندازهایی چون ادبیات حماسی بُعدی ملی می یابد و در چشم اندازهای عرفانی چون آیین و اشعار مرقد مولانا محمل وحدت اقوام و ملل شده و گونه ای برادری عرفانی و معنوی را میان آنان شکل می بخشد.
رییس پژوهشکده مردم شناسی تصریح کرد: در قونیه می توان رابطه عمیقی میان موسیقی، ادبیات و زبان یافت و ما با ابعاد چند حسی آیین، زبان و موسیقی رو به رو می شویم.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، وی ادامه داد: در مورد شاعرانی چون مولانا، حافظ، بیدل، و…ادبیات، زبان و آیین با هم تلفیق شده و ترکیبی از افق های فرهنگی و معرفتی را در یک شکل دیالوجیکال و چندصدایی نشان می دهند.
حسن زاده از نزدیکی مردم ایران و ترکیه با توجه به آیین هایی چون آیین های مولانا یادکرد و اظهار داشت: مردم قونیه زبان فارسی را دوست دارند و در اشکال آموزش سنتی آنان کتاب هایی چون گلستان سعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

قونیه شهری است تاریخی که در گذشته پایتخت سلاطین روم بوده و ترک ها از آن به عنوان سلجوقیان روم یاد می کنند. از این رو یادگاری های زیادی از گذشتگان به خصوص دوران سلجوقی در آن به چشم می خورد. البته این شهر عمده محبوبیتش را مدیون شاعر بزرگ و صوفی متفکر پارسی زبان حضرت مولانا می باشد، بزرگ مردی بنام و مشهور که در دوران سلجوقی در این شهر زندگی می کرد.

  جهانگیری: کالاهای اساسی باید به وفور و با قیمت مناسب در اختیار مردم باشد

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)