برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

حذف آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری در دستور نقشه جامع علمی کشور 

سعید رضا عاملی شب گذشته در حاشیه جلسه مشترک ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عاملی در این خصوص توضیح داد: مجلس شورای اسلامی نیز در مورد برگزاری کنکور دوره دکتری یک مصوبه دارد که بر اساس آن آزمون این دوره باید به صورت متمرکز برگزار شود. به طور کلی حل این مساله باید در تعامل با مجلس صورت گیرد.

وی تاکید کرد: سال ۱۴۰۰ برای تغییرات در سطح کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری جای امیدواری است اما در سطح کنکور کارشناسی باید جلو برویم تا حرف دقیق‌تر بزنیم.

عاملی گفت: در این سال ها بارها گفته شده است که قصد داریم به سمت تغییر روش سنجش و پذیرش دانشجو برویم، حتی مجلس قانونی را در این زمینه تصویب کرد که بر اساس آن حذف کنکور تا پنج سال آینده قطعی شود اما پنج سال گذشت و این اتفاق هم نیفتاد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصمم است کنکور را به یک نتیجه ای برساند و حساسیت مسأله این است که روش جایگزین، ضریب اطمینانی را که هم اکنون وجود دارد، شامل امن بودن و عدالت در سنجش را داشته باشد.

استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در این تصمیم گیری باید به چند اصل توجه کرد؛ اصل اول تمایز ایجاد کردن بین سنجش و پذیرش است. در حال حاضر سازمان سنجش هم سنجش را انجام می دهد و هم پذیرش را تحمیل می کند.

وی گفت: ما می توانیم سنجش را در دوره کارشناسی به صورت متمرکز انجام دهیم ولی پذیرش را بر عهده دانشگاه ها بگذاریم. در گذشته هم این سابقه را داشته ایم که اوایل انقلاب در مقطعی حتی بین سنجش و پذیرش تمایز وجود داشت.

عاملی با اشاره به روش سنجش و پذیرش در سال های گذشته، یادآور شد: سنجش را به صورت متمرکز انجام می دادند و فرد با نمره سنجش اقدام به درخواست پذیرش در دانشگاه های مختلف می کرد. روشی که در بسیاری از کشورها متداول است. حتی افراد در این کشورها بر اساس برآورد نمره سال آخر دبیرستان به صورت موازی برای پذیرش در چند دانشگاه اقدام می کردند. اصل دوم برگزاری امتحان در چند مقطع زمانی است که اضطراب انحصار زمانی را از بین ببریم و شانس افراد را برای آزمون در چند مقطع قرار دهیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: از طی کردن این مسیر نباید بترسیم و سیاست اصلی اصلاح روش سنجش و پذیرش بر اساس تجارب موفق است.

  طلب گوجه کاران تسویه شد

عاملی درباره سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو، اظهار داشت: فرایند کارشناسی این موضوع سخت است و نمی توان به جمع بندی سریع رسید اما این موضوع با سرعت در حال بررسی است. قدم اولی که برداشته شد، آسیب شناسی وضعیت موجود سنجش و پذیرش دانشجو بود.

وی گفت: با جمع بندی این آسیب شناسی، سراغ مطالعات تطبیقی در خصوص تجربیات در دنیا رفتیم تا بعد به مدلی برسیم که با شرایط ما سازگار باشد.

به گزارش ایرنا، عاملی پیش از این بر حذف کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری تاکید کرده بود.

آمادگی مجلس برای ساماندهی سهمیه‌ها

عاملی همچنین درباره ساماندهی سهمیه های کنکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: جلسه مشترکی میان ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شده است تا موضوعاتی که نیازمند همکاری و همفکری با مجلس شورای اسلامی است، مورد همفکری قرار گیرد.

وی یکی از این مسأله ها را سهمیه های ایثارگران اعلام کرد و افزود: سهمیه مهم ایثارگران مصوب مجلس است و اصلاح یا لغو آن باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود. بنابراین امیدوارم این تغییرات در سهمیه ها به کنکورهای بعدی برسد.

استاد دانشگاه تهران درباره تعامل مجلس در خصوص ساماندهی سهمیه های کنکور خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در نشستی که داشتیم، برای همکاری روی باز نشان دادند و حتی اعلام آمادگی کردند که طرح ۲ فوریتی برای این امر آماده کنند.

عاملی گفت: در حال حاضر کمیته مشترکی بین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و ستاد نقشه جامع علمی کشور شکل گرفته است و امیدواریم که به نتیجه مفید و موثر منتهی شود.

امکان تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی حذف شد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی اظهار داشت: امکان تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی در این تسهیلات حذف شد؛ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می توانند در این زمینه به حسب شرایط تغییراتی را انجام دهند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)