برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

قیمت‌های جدید کودشیمیایی وارداتی تعیین و ابلاغ شد

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به دلیل تغییر نرخ ارز کود از ارز رسمی به ارز نیمایی قیمت انواع کودهای شیمیایی وارداتی را برای بهره‌برداران بخش کشاورزی تعیین و ابلاغ کرد.

براین اساس قیمت هر کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل هشت هزار و ۳۶۰ تومان، دی آمونیوم فسفات ۹ هزار و ۹۳۰ تومان، کلروپتاسیم ۱۰ هزارتومان و سولفات پتاسیم ۱۰ هزار و ۸۸۵ تومان برای کشاورزان محاسبه می‌شود.

همچنین قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود سوپر فسفات تریپل ۴۲۳ هزار تومان، دی آمونیوم فسفات ۴۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان، کلروپتاسیم ۵۰۰ هزار تومان و سولفات پتاسیم ۵۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان است.

ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی کودهای شیمیایی وارداتی از آذرماه سال ۹۸ حذف و به ارز نیمایی تبدیل شد.

این در حالیست که «حمید رسولی» مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی براین باور است که علیرغم چهار برابر شدن نرخ ارز کودهای وارداتی، ۸۵ درصد کودهای یارانه‌ای به نرخ سال گذشته به دست کشاورزان می‌رسد.

به گفته وی، برنامه ابلاغی کودهای یارانه‌ای در سال جاری در حدود سه میلیون تن شامل دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره و ۶۰۰ هزار تن کودهای فسفاته و پتاسه است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: مقدار دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره معادل ۸۰ درصد برنامه ابلاغی، تولید شرکت‌های پتروشیمی داخلی است که همچنان با قیمت‌های سال قبل در اختیار کشاورزان قرار داده می‌شود و هیچگونه افزایش قیمتی مشمول کود اوره نمی‌شود.

وی افزود: همچنین مقدار ۶۰۰ هزار تن کودهای فسفاته و پتاسه نیز مقدار ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن، کود سوپرفسفات ساده است که به علت تولید داخل بودن، آن هم مشمول افزایش قیمت نخواهد شد و بدین ترتیب ۸۵ درصد برنامه ابلاغی تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی بدون هیچگونه تغییری همچنان با قیمت سال گذشته در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت. 

  شناسایی خلوص ژنتیکی اسب‌های ایرانی با دقت ۹۵ درصد

مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی تصریح کرد: افزایش قیمت به طور صرف بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن معادل ۱۵ درصد از برنامه سال جاری را شامل شده است که علت آن نیز تصمیم دولت در خصوص تغییر نرخ ارز واردات نهاده‌های کشاورزی از جمله کودهای کشاورزی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمائی است بنابراین قیمت این دسته از کودهای کشاورزی براساس همین تغییر نرخ و به همین میزان افزایش یافته است. 

رسولی گفت: وزارت جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال جهش تولید، ضمن عدم استقبال از افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بویژه کودهای شیمیائی، از ابتدای سال جاری و پیش از ابلاغ این مصوبه، گزارش‌های فنی و کارشناسی متعددی را در خصوص تغییر نرخ ارز واردات کودهای کشاورزی تهیه و برای مقامات عالی و مجامع تصمیم‌گیری ارسال کردند که با توجه به شرایط و محدودیت‌های ارزی کشور تصمیم مذکور (تغییر نرخ ارز کودهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نیمائی) اجرائی شد. 

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)