برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

اثبات تاثیر فعالیت بدنی در کنترل وزن

به گزارش پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر پریسا امیری رییس مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت گفت: نوجوانان در خانواده های کم خطر، با افزایش فعالیت بدنی در طول زمان، میانگین نمایه توده بدنی آنها در طول زمان کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: تقسیم بندی پرخطر و کم خطر براساس شاخص های جمعیت شناختی تعیین و گروههای مطالعاتی برمبنای وضعیت والدین آنها به این دو گروه تقسیم شدند. نقش فعالیت بدنی در کنترل وزن همواره مورد تاکید مراجع علمی بوده، اما مطالعات اندکی در این حوزه انجام شده است. اطلاعات حاصل از مطالعه قند و لیپید تهران که در ۲۲ سال اخیر بر تعیین و ارزیابی عوامل خطر ایجاد کننده بیماری های غیرواگیر تمرکز داشته، بستر مناسبی برای بررسی تاثیر رفتارها و عوامل مختلف در طول زمان است. 

این محقق افزود: به همین منظور و با هدف تعیین نقش فعالیت بدنی بر روی نمایه توده بدنی در خانواده های کم خطر و پرخطر، مطالعه ای بر روی ۱۳۲۳ نوجوان تهرانی بین سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی از جمعیت تحت پوشش مطالعه قند و لیپید تهران انجام شد. نتایج این مطالعه نشانگر این واقعیت بود که فعالیت بدنی تاثیر معناداری بر کنترل وزن افراد دارد.

امیری در خصوص نتیجه این پژوهش خاطر نشان کرد: نتایج این مطالعه می تواند با شفاف سازی نقش فعالیت بدنی در تعیین وضعیت وزن شرکت کنندگان در راستای ارتقای سلامت نوجوانان و خانواده ها و برنامه ریزی های مربوط به پیشگیری از چاقی مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی همچنین گفت: سازمان های مرتبط نظیر آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و همچنین متخصصان حوزه های بالینی و پزشکان می توانند در برنامه ریزی های خرد و کلان خود به نتایج این مطالعه استناد کنند.

  دانلود آهنگ روزبه نعمت الهی کجا برم

نمایه توده بدنی حاصل کسری است که در صورت آن وزن افراد به کیلوگرم و در مخرج، مجذور قد افراد به متر قرار می گیرد و حاصل آن می تواند به عنوان معیاری برای تعیین اضافه وزن در اغلب طبقه بندی ها و گروه های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)