برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

انجام بیش از ۵۸ هزار بازرسی در قالب گشت‌های مشترک

به گزارش روز دوشنبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این سازمان با تأکید بر این موضوع که عنوان گشت عبارت است از گشت مشترک بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات که به اشتباه گشت تعزیرات اعلام می شود، آمده است: سازمان حمایت مستفاد از اساسنامه و مقررات موضوعه یک دستگاه ستادی و متولی امر بازرسی و نظارت در سطح کشور بوده و به عنوان مسئول راهبری و سیاستگذار بازرسی و نظارت بر بازار با استفاده از عوامل اجرایی (بازرسان سازمان صمت استان ها و اتاق های اصناف) همواره تلاش می کند متناسب با نقشه راه ترسیمی از سوی مراجع بالادستی و کارگروه تنظیم بازار، مستند به قوانین و مقررات جاری ضمن نظارت بر نحوه عملکرد عوامل اجرایی نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل و رویه های بازرسی جهت اجرا نهادهای ذکرشده با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان اقدام کند.

برابر تجارب حاصل از کنترل و نظارت بر بازار، به منظور اثربخشی بیشتر اقدامات نظارتی و نیل به نتیجه مؤثر و بهنگام در فرآیند کنترل بازار، انجام عملیات بازرسی در قالب گشت مشترک با عنوان گشت مشترک بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات با تمام دستگاه ها و نهادهای ذیربط اعم از تعزیرات، بهداشت، استاندارد، نیروی انتظامی مد نظر و در بخشنامه ها و دستورالعمل های بازرسی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

همچنین این موضوع به لحاظ نقش تأثیرگذار آن در کنترل بازار، در انعقاد تفاهم نامه همکاری با دستگاه های مرتبط مدنظر قرار داشته است.

 اعمال نظارت بر بازار در قالب گشت مشترک و با همکاری همه دستگاه های ذیربط، در نهایت موجب تسریع بررسی، پیگیری و حسب مورد اقدام قانونی بازدارنده و مؤثر در خصوص تخلفات احرازی در محل با صرف کمترین زمان و حذف رویه های اداری و بعضاً اطاله رسیدگی خواهد شد. با دقت در موارد پیش گفته واضح است که حضور عوامل بازرسی یاد شده در سطح بازار متأثر از ابلاغ سیاست‌های بازرسی از سوی این سازمان حتماً با دعوت و حضور عوامل اجرایی این سازمان در جهت کنترل و نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان است لیکن این مهم در خبر پخش شده به صورت غیرواقع و وارونه منعکس شد.

  " سردار" بازی جدی سال شد

فارغ از انجام نشدن هرگونه درخواست یا هماهنگی برای شرکت نماینده سازمان حمایت در گشت بازرسی مورد ذکر، خبر موصوف حاکی از بررسی، احراز تخلف و تنظیم پرونده در محل بازرسی بود که برابر شرح وظایف و اختیارات قانونی، تنظیم پرونده تخلف توسط عوامل بازرس حاضر در گشت مذکور صورت گرفته است. مستند به مفاد ماده ۱۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، نحوه رسیدگی شعب تعزیرات به تخلفات احصا و تشریح شده است و چنانچه حضور نماینده تعزیرات در گشت بازرسی منتج به بررسی شرایط، احراز تخلف، تنظیم پرونده و شروع رسیدگی شده است.

این روند بیانگر تأثیر سیاست گذاری سازمان حمایت و دستیابی به اهداف مدنظر از اعمال نظارت بر بازار در قالب گشت مشترک بوده و اعلام غیبت این سازمان در گشت مزبور و القا ذهنیت رها بودن بازار در خبر یاد شده به دور از واقعیت است زیرا علت تشکیل پرونده تخلف در محل نیز بررسی عوامل اجرایی بازرسی منطبق با سیاست های ابلاغی این سازمان بوده و ملاک رسیدگی و صدور حکم شعبه تعزیرات قرار خواهد گرفت.

طبق جمع بندی گزارش عملکرد سازمان های صمت استان ها و اتاق های اصناف سراسر کشور در ۵ ماهه امسال، بیش از ۵۸ هزار مورد بازرسی در قالب گشت مشترک برای کنترل و نظارت بر عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار انجام شده که منجر به تنظیم ۲۴ هزار و ۸۵۶ فقره پرونده تخلف به ارزش بالغ بر ۵۴۳ میلیون تومان شده است.

همچنین گزارشات مذکور نشانگر انجام ۲۹ هزار و ۳۰ مورد بازرسی برای کنترل و نظارت بر بازار تخم مرغ در طول زنجیره تولید و توزیع طی مدت یاد شده است که منتج به تنظیم ۲ هزار و ۱۴۳ فقره پرونده تخلفات احراز شده و انعکاس به مرجع رسیدگی کننده برای بررسی و صدور حکم شده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)