برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

انتخاب رشته تجربی، حساس و نفس گیر

همانطور که می دانید، داوطلبان کنکور تجربی نسبت به سایر گروه های آزمایشی بیشتر است و بخش عمده ای از کنکوری ها را به خود اختصاص می دهد. علاوه بر این، اگر از داوطلبان کنکور تجربی بپرسید که می خواهید چه رشته ای را برای ادامه تحصیل انتخاب کنید، اغلب آن ها خواهند گفت :« پزشکی یا پیراپزشکی»

حساسیت انتخاب رشته تجربی را زمانی خواهید فهمید که این شرایط را با ظرفیت کم پذیرش در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی در کنار هم بچینیم.

رقابت چند صد هزار نفر داوطلب کنکور تجربی بر سر چند هزار صندلی رشته های پزشکی و پیرا پزشکی است! در این رقابت سنگین، انتخاب رشته تجربی بسیار مهم خواهد بود.

اطلاعات به روز انتخاب رشته تجربی در لینک زیر:

https://۳gaam.com/

انتخاب رشته تجربی – زیر گروه های تجربی

در انتخاب رشته تجربی، آشنایی و اطلاع از زیر گروه های گروه آزمایشی تجربی به شما کمک خواهد کرد تا بهتر روند انتخاب رشته تجربی را مدیریت کنید. به همین دلیل در ادامه زیر گروه های کنکور تجربی را در جداولی ارائه کرده ایم:

زیرگروه های علوم تجربی عنوان رشته ها
زیرگروه یک آموزش ابتدایی ، آموزش زیست شناسی ، آموزش کودکان استثنایی ، تکنولوژی اتاق عمل ، اعضای مصنوعی ، بهداشت مواد غذایی ، بهداشت و بازرسی گوشت ، بینایی سنجی ، پرستاری ، تکنولوژی پرتودرمانی ، تکنولوژی پرتوشناسی ، روان شناسی ، زیست شناسی جانوری ، زیست شناسی دریا ، زیست شناسی سلولی و مولکولی ، زیست شناسی گیاهی ، زیست فناوری ، ساخت پروتزهای دندانی ، شنوایی شناسی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ، علوم تربیتی ، علوم تغذیه ، علوم و صنایع غذایی ، فیزیوتراپی ، و…
زیرگروه دو آموزش شیمی ، بهداشت عمومی ، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها ، تکنولوژی پزشکی هسته ای ، شیمی کاربردی ، شیمی محض ، فناوری اطلاعات سلامت ، مهندسی بهداشت محیط ، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، و …
زیرگروه سه اقیانوس شناسی ، زمین شناسی
زیرگروه چهار

ادیان و مذاهب ، اقتصاد ، امنیت اقتصادی ، تاریخ اسلام ، تاریخ تمدن ملل اسلامی ، حسابداری ، زبان و ادبیات عربی ، شیعه شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علوم انتظامی ، علوم قرآن و حدیث ، فقه و حقوق اسلامی ، فقه و حقوق امامی ، فقه و حقوق حنفی ، فقه و حقوق شافعی ، فقه و حقوق مذاهب اسلامی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، فلسفه و عرفان اسلامی ، فلسفه و کلام اسلامی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، گردشگری ، مدیریت اطلاعات و ارتباطات ، مدیریت امور بانکی ، مدیریت امور گمرکی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بیمه ، مدریت بیمه اکو ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فرهنگی هنری ، مدیریت کسب و کارهای کوچک ، مدیریت مالی ، مدیریت و بازرگانی دریایی ،معارف اسلامی ، معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات ، معارف اسلامی و اخلاق ، معارف اسلامی و ادیان ، معارف اسلامی و تاریخ ، معارف اسلامی و علوم تربیتی ، معارف اسلامی و علوم قرآنی ، معارف اسلامی و کلام ، معارف اسلامی و مدیریت ، هتلداری، و …

زیرگروه پنج

آموزش تربیت بدنی ، امنیت اطلاعات ، امنیت بین الملل ، امنیت نرم ، پژوهشگری امنیت ، تربیت مروج سیاسی ، ترویج و آموزش کشاورزی پایدار ، حفاظت اطلاعات ، ضد تروریسم ، علوم دامی ، علوم سیاسی ، علوم فنی امنیت ، علوم ورزشی ، علوم و مهندسی باغبانی ، علوم و مهندسی جنگل ، علوم و مهندسی خاک ، علوم و مهندسی شیلات ، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ، علوم و مهندسی محیط زیست ، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ، گیاه پزشکی ، مددکاری اجتماعی ، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، مربیگری عقیدتی ، مطالعات امنیتی ، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ، مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ، مهندسی صنایع مبلمان ، مهندسی طبیعت ، مهندسی فضای سبز ، اقتصاد کشاورزی، و …

  بازبینی در تجارت خارجی کشور در دستور کار قرار دارد

انتخاب رشته تجربی – نمونه رتبه و محل قبولی تجربی

یکی از ابزارهایی که در انتخاب رشته تجربی می تواند به شما کمک کند، نمونه رتبه های تجربی سال گذشته و محل قبولی آن ها است. شما می توانید بر اساس نمونه رتبه های سال گذشته و مقایسه با رتبه امسال خود، به برآوردی درباره چگونگی انتخاب رشته تجربی خود برسید. به همین دلیل نمونه ای از رتبه داوطلب کنکور تجربی و محل قبولی آن ها را در ادامه آورده ایم:

جدول رتبه های قبولی پزشکی ۹۸ در سهمیه منطقه یک
رتبه رشته و دانشگاه و سهمیه
۱ رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳ رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۶ رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۸ رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۰ رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۱ رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴۰ رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)