برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۳۸۲ سایت آبخوانداری به بهره برداری رسید

به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، « ابوالقاسم حسین پور» در تبیین اهمیت آبخوانداری ضمن تشریح روند افزایش شدت بارندگی ها و تشدید وقوع سیلاب ها در کشور ناشی از تغییرات و نوسان اقلیمی و از سوی دیگر تخلیه آبخوان ها و چالش جدی برهم خوردن توازن اکوسیستم های طبیعی گفت: رسالت ذاتی آبخوانداری، نفوذ باران و سیلاب به درون زمین و حفظ و پایداری آب در چرخه اکوسیستم طبیعت است.

به گفته وی، آبخوانداری منجر به کاهش خسارات سیل، تقویت ذخیره آب سبز در خاک و آب آبی در آبخوان چاه ها، چشمه ها و قنوات، بهبود وضعیت رطوبتی خاک، کاهش فرسایش آبی و بادی، احیای پوشش گیاهی و حفظ تعادل اکولوژیک عرصه های طبیعی می شود.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها ضمن یادآوری ظرفیت های توسعه آبخوانداری در کشور افزود: اکنون از مجموع ۶۳ میلیون هکتار اراضی به طور کامل نفوذپذیر کشور مشتمل بر ۲۲ میلیون هکتار نهشته های کواترنری و ۹ میلیون هکتار مخروط های افکنه، بیش از ۱۴ میلیون هکتار عرصه های مستعد پخش سیلاب شناسایی و ۱۱ میلیون هکتار آن به منظور توسعه طرح های آبخوانداری و پخش سیلاب در سطح کشور با اولویت حوزه های آبخیز مشرف به دشت های بحرانی در مناطق سیل خیز هدف گذاری شده است.

حسین پور تصریح کرد: براساس سیاست ارتقای استانداردهای فنی اینگونه طرح های زیربنایی در کشور، ضوابط و معیارهای فنی مکان یابی، طراحی، اجرا و بهره برداری از طرح های آبخوانداری و پخش سیلاب توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه در قالب نظام فنی – اجرایی کشور تدوین شده است.

  کتابی با موضوع ایرانگردی در کرواسی منتشر شد

وی اضافه کرد: برپایه پهنه بندی و اولویت عرصه های مستعد پخش سیلاب در کشور در ردیف برنامه های مصوب دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری، سازمان جنگل ها با مشارکت پژوهشکده آبخیزداری امسال برای حفظ کاربری اراضی مستعد، توسعه طرح های مزبور را در دستور کار قرار داده اند.

به گزارش ایرنا، تاکنون ۳۸۲ سایت آبخوانداری و پخش سیلاب شامل ۳۴۵ سایت اجرایی پخش سیلاب به وسعت ۱۴۳ هزار هکتار و ۳۷ ایستگاه آبخوانداری در زمره سایت های پژوهشی به مساحت ۶۳ هزار هکتار در کشور اجرا و به بهره برداری رسیده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)