برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

نجات جنین سالم در دوقلوهای همسان با جراحی و عمل میکروویو در شیراز

رییس بخش پریناتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز دوشنبه اعلام کرد : در بسیاری موارد برای نجات قل سالم به دنبال مرگ خود به خود قل عارضه دار و کاهش عوارض چند قلویی، مداخله جنینی حین بارداری ضروری است.

دکتر  حمیرا وفایی با بیان اینکه عمل جراحی حذف جنینعارضه دار در دوقلوهای همسان با استفاده از میکروویو در بیمارستان مرکزی شیراز با موفقیت انجام شده است افزود: طی چند دهه گذشته میزان بروز حاملگی های چند قلویی به دلیل افزایش سن باروری و استفاده از روش های کمک باروری افزایش یافته و لازم است بدانیم میزان ناهنجاری در دوقلوهای همسان، دو تا سه برابر بیشتر از حاملگی های تک قلویی است.

وی ، حاملگی با یک قل عارضه دار را یک رخداد نادر در دوقلویی همسان عنوان کرد که در یک درصد موارد امکان وقوع آن وجود دارد و در این زمینه توضیح داد: در این بارداری توده معیوب توسط قل سالم  به عنوان جنین پمپ کننده، خونرسانی می شود که در نهایت به دلیل نارسایی قلبی پیش رونده در جنین پمپ کننده، مرگ جنین در ۳۰ درصد موارد اتفاق می افتد.

این پزشک متخصص میزان بقای جنین سالم بعد از روش های درمان با لیزر را ۸۰ درصد اعلام کرد و افزود: تاکنون روش های مختلفی مثل کواگولاسیون بند ناف با فتوسکوپ، رادیوفرکانس RF)) یا لیزر برای از بین بردن توده عارضه  به کار برده شده است. در بعضی کشورها حذف توده  توسط میکروویو با موفقیت صورت گرفته است که نسبت به لیزر RF با کاهش عوارض بعد از عمل و کوتاه تر شدن چشمگیر زمان عمل همراه بوده است، اما تاکنون مستنداتی مبنی بر مداخله برای حذف جنین عارضه  به وسیله میکروویو در ایران گزارش نشده است.

  واکسن ایرانی سرطان دهانه رحم تا پایان سال به تولید انبوه می رسد

دکتر وفایی با توضیح چگونگی انجام این عمل جراحی برای یک مادر ۲۶ ساله با شکم دوم بارداری دوقلویی همسان، گفت: در این بارداری یک قل عارضه دار و یک جنین سالم بود که به دلیل بزرگی واضح توده عارضه که توسط جنین سالم خونرسانی می شد، شرایط عمل جراحی حذف جنین را پیدا کرد. بعد از مشاوره کامل با مادر باردار و همسر او، جریان خون شریان نافی قل عارضه دار توسط دستگاه لیزر میکروویو به مدت سه دقیقه قطع شد که بررسی های بعد  نشان دهنده قطع کامل خونرسانی در قل عارضه دار و حفظ حیات در جنین سالم بود.

این متخصص  طب مادر و جنین گفت: این مداخله که در زمینه پیشگیری از عوارض در دوقلوهای همسان از اهمیت بالایی برخوردار است، برای نخستین بار در کشور، با تلاش پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در اتاق عمل بیمارستان مرکزی شیراز انجام شد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)