برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

سرمایه‌گذاری روی ۷۰ درصد پلت فرم‌های هوش مصنوعی در کشور تا ۵ سال آینده

مهدی محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا افزود: از سال گذشته مبنای فعالیت ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری این بود که برنامه ای تدوین کنیم برای حمایت از یک سری فناوری های نوظهور در حوزه دیجیتال، چون این فناوری‌ها چه ما بخواهیم و نخواهیم در حال تسخیر دنیا هستند؛ بنابراین همان بهتر که روی این موج سوار شویم و بتوانیم بخشی از قابلیت ها و توانمندی ها را به دست آوریم.

وی بیان کرد: در این زمینه با مجموعه ای از نخبگان حوزه صنعت و دانشگاه، کارگروهی را تشکیل دادیم و یک سری مطالعات تطبیقی در عرصه بین المللی هوش مصنوعی در زمینه موضوعاتی مانند اینکه بقیه کشورها چه حوزه هایی را مورد هدف قرار داده اند و چکار می کنند و اینکه چه منابعی را تخصیص دادند، انجام دادیم و در کنار آن یک ظرفیت سنجی از کشور در خصوص ظرفیت ها و توانمندی های موجود را به سرانجام رساندیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری اظهار داشت: بر اساس این مطالعات، اطلس توانمندی حوزه هوش مصنوعی را تهیه کردیم که در آن شرکت های این حوزه و نوع فعالیت شان را مشخص می کند.

محمدی ادامه داد: این امر منجر به این شد که در سه بخش خروجی هایی حاصل شود شامل اینکه اولویت های حوزه هوش مصنوعی برای کشور در افق پنج ساله چه چیزهایی است و روی چه موضوعاتی باید سرمایه گذاری کنیم، همچنین در این اولویت ها توانمندی های ما چگونه است و مجموعه حمایت هایی که باید انجام شود کدامند که هم توانمندی های ما در این حوزه ارتقا پیدا کند و هم اولویت ها محقق شود.

  خود مراقبتی، گام اصلی سلامت در برابر کرونا

وی یادآور شد: در این زمینه حمایت های مختلفی را طراحی کرده ایم که برخی از این حمایت ها در لایه بسترسازی و توانمندسازی است مثل ایجاد زیرساخت های لازم برای هوش مصنوعی و تامین منابع انسانی و توانمندسازی و آموزش افرادی که لازم است وارد هوش مصنوعی شوند و بخشی از حمایت ها نیز مربوط به حمایت از پلت فرم های حوزه هوش مصنوعی است.

دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال یادآور شد: ۹۴ ماژول و پلت فرم هوش مصنوعی در دنیا را شناسایی کرده ایم و اکنون فقط روی ۲۰ تا ۳۰ مورد از این ها برنامه ریزی داریم و حدود ۷۰ مورد از این ها مانده است و باید در پنج سال آینده روی آنها سرمایه گذاری کنیم.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای حمایت از پلت فرم های باقی مانده در حال انجام است، گفت: درحوزه هوش مصنوعی سه دسته برنامه داریم؛ برنامه هایی که از جنس زیرساختی و تعاملی است، برنامه مرتبط با توانمندسازی، آموزش، شبکه سازی و همکاری بین المللی است و برنامه مرتبط با پلت فرم ها و ماژول های حوزه هوش مصنوعی که در حال برنامه ریزی است.

محمدی ادامه داد: در سند راهبردی هوش مصنوعی، همه این موارد، مجموعه اولویت ها و نحوه حمایت از این اولویت ها ارایه شده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)