برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

شبکه‌سازی صندوق‌های روستایی وعشایری برای گسترش اشتغال پایدار

به گزارش روز یکشنبه  وزارت جهاد کشاورزی، «فروغ السادات بنی‌هاشم» درباره توان افزایی زنان روستایی و عشایری اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای تحقق توان افزایی زنان روستایی و عشایری، آنها را به تشکیل صندوق‌های خرد ترغیب کرده است.

مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری با اشاره به این که سرمایه اولیه این صندوق‌ها از محل پس‌اندازهای خود مردم است، افزود: از سال ۹۵ صندوق کارافرینی امید هم به هر صندوق ۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

بنی هاشم تصریح کرد:  سرمایه صندوق‌ها از ۵۳ میلیارد ریال در سال ۹۲ به ۹۶۶ میلیارد ریال در سال ۹۹ افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری تصریح کرد: اعضای هر صندوق که بین ۳۰ تا ۵۰ نفرهستند با استفاده از این وام‌ها اقدام به راه اندازی کسب و کار می‌کنند.

وی با اشاره به این که وزارت جهاد کشاورزی دوره‌های آموزش مهارتی و مهم‌تر از آن آموزش‌های کارآفرینی و بازاریابی را برای زنان روستایی و عشایری برگزار می‌کند، گفت: این افراد با استفاده از این آموزش‌ها به تولید و کسب و کار خود رونق می‌دهند.

بنی‌هاشم افزود: تا کنون حدود صدهزار نفر از زنان روستایی و عشایری عضو این صندوق‌ها آموزش دیده اند و برای خود و سایر اعضای خانواده اشتغال ایجاد کرده‌اند، همچنین تعداد اشتغال غیر مستقیم از اجرای این طرح‌ها حدود ۳۰۰ هزار نفر بوده است.

وی ادامه داد: اعضای صندوق‌های خرد از طریق وام‌های دریافتی از صندوق، ماهانه بین ۵۰۰ هزارتومان تا دو میلیون تومان برای خانواده‌های خود درآمد ایجاد می‌کنند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان گفت: تعداد روستاهای بالای صد خانوار کشور ۱۵۷۳۴ آبادی است و تاکنون ۳۷۰۵ آبادی تحت پوشش طرح ایجاد صندوق اعتبارات خرد قرار گرفته است .

بنی هاشم افزود: برای فراگیر شدن اجرای طرح در کشور ، چنانچه سالانه ۲هزار صندوق ایجادشود، تا پایان برنامه هفتم کلیه روستاهای بالای صد خانوار دارای صندوق‌های خرد می ‌شوند و به منابع مالی دسترسی پیدا می‌کنند.

  گواهینامه بین المللی بدون مراجعه حضوری صادر می شود

مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در رابطه با تشکیل صندوق‌های شهرستانی زنان روستایی و عشایری گفت: تعدادی از صندوق‌های خرد زنان با حمایت شرکت مادر تخصصی حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، در سطح شهرستان شبکه سازی شدند و صندوق‌های شهرستانی زنان روستایی و عشایری شکل گرفته است.

وی افزود: در صندوق‌های شهرستانی اعضای صندوق‌های خرد سهامدار می‌شوند و کار و فعالیت آنها هویت رسمی و قانونی پیدا می کند.

بنی هاشم ادامه داد: در این صندوق‌ها، به ازای ۵۱ درصد سرمایه مردم ، دولت هم تا ۴۹ درصد سرمایه‌گذاری می‌کند، این شبکه‌ها موجب شد تا کارها در سطح وسیع‌تر انجام شود، به پایداری برسد و زنجیره ارزش تولیدات توسعه یابد.

مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری با اشاره به این که ایجاد کارگاه‌های روستایی‌، برند سازی و تجاری‌سازی تولیدات از دستاوردهای شبکه سازی است، خاطرنشان کرد: تعداد صندوق‌های شهرستانی از ۱۱ مورد در سال ۹۲ به ۱۹ مورد در سال ۹۹ افزایش یافته است و برخی از اعضای این شبکه‌ها تا ۴ میلیون تومان درماه هم درآمد دارند.

وی با اشاره به این که میزان سرمایه در گردش این صندوق‌ها در حال حاضر ۱۷۵ میلیارد ریال است، افزود: در حال حاضر ۸۵۷ صندوق خرد در بیش از ۵۰ شهرستان، با سرمایه بیش از ۴۱ میلیارد تومان، آمادگی لازم را برای تشکیل صندوق‌های شهرستانی دارند،  بنابراین چنانچه ۴۹ درصد سهم دولت به میزان ۴۰ میلیارد تومان تامین شود، بیش از ۸۵۷ صندوق خرد شبکه سازی می‌شوند و تعداد ۳۰ هزار نفر از زنان روستایی و عشایری سهامدار خواهند شد و به مشاغل پایدار می رسند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)