برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

آمار انتخاب رشته کنندگان کنکورهای ۹۸ و ۹۹ اعلام شد

سازمان سنجش آموزش کشور روز سه شنبه با صدور اطلاعیه ای، کاهش استقبال داوطلبان کنکور ۱۳۹۹ از انتخاب رشته را به دلیل ویروس کرونا تایید نکرد.
آمار مقایسه ای این سازمان از میزان انتخاب رشته داوطلبان کنکور ۱۳۹۸و ۱۳۹۹نشان می دهد سال گذشته ۵۴.۵ درصد و امسال ۵۳.۵ درصد داوطلبان انتخاب رشته کردند.
بر اساس این اطلاعیه، در کنکور سال ۱۳۹۸، تعداد ۸۳۱ هزار و ۳۲۱ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. با احتساب داوطلبانی که در ۲ یا سه گروه آزمایشی امکان انتخاب رشته پیدا کرده بودند، ۹۸۸ هزار و ۶۷۴ نفر مجاز شدند که از این تعداد ۴۵۳ هزار و ۶۵۶ نفر انتخاب رشته کردند.
همچنین در کنکور سال جاری ۸۵۸ هزار و ۹۷۴ نفر و با احتساب مجاز شده ها در چند گروه آزمایشی آزمون، یک میلیون و ۳۹۰ هزار و ۵۳ نفر مجاز به انتخاب رشته بوده و در نهایت ۴۵۹ هزار و ۴۴۱ نفر انتخاب رشته کردند.
فرایند انتخاب رشته در کنکور ۱۳۹۹ دوشنبه شب به پایان رسید و نتیجه نهایی هفته نخست آبان منتشر میشود.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  ثبت‌نام بیش از ۱۴ هزار داوطلب در آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی