برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

شناخت ابعاد مختلف حوزه سالمندی نیازمند واکاوی علمی است

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا بهرامی در اولین نشست شورای سیاستگذاری همایش ملی سالمندی اظهار داشت: در این مسیر جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی به واسطه رسالت و ماموریت سازمانی خود در جهت ارتقای کیفیت زندگی و ترویج فرهنگ خود مراقبتی سالمندان، اولین همایش ملی سالمندی را برگزار می‌کند.

اولین همایش ملی “سالمندی” با هدف بررسی چالش‌ها و راهکارهای حوزه سالمندی و با مشارکت حداکثری و همکاری‌های بین بخشی سازمان‌ها و ارگان‌های دخیل و مسوول در حوزه سالمندی، از سوی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در پاییز ۹۹ برگزار می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های مساله محور و نبود بوروکراسی‌های اداری پیچیده در جهاد دانشگاهی، افزود: از این مساله می‌توان به عنوان فرصتی برای نقش آفرینی موثر در ابرچالش سالمندی استفاده کرد.

بهرامی با اشاره به پتانسیل بالای جامعه در موضوعاتی همچون جمعیت بالای افراد تحصیلکرده جامعه و همچنین مساله سالمندی، عنوان کرد: در صورت عدم برنامه ریزی صحیح برای بهره‌مندی از این فرصت‌ها و فراهم آوردن بستر مناسب برای شکوفایی، تمامی این پتانسیل ها به هدر می رود.

وی جمعیت ۱۰ میلیونی فعلی سالمندان کشور را هم فرصت و هم تهدید دانست و گفت: اگر از امروز به این مساله فکر نکنیم، در آینده نه چندان دور به یک چالش‌ و بحران جدی تبدیل می‌شود.

رییس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری های بین بخشی در حوزه سالمندی، افزود: از این طریق می‌توان علاوه بر رفع چالش‌ها و دغدغه‌های مختلف این حیطه، با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح از توانمندی‌ها و گنجینه تجربیات سالمندان به بهترین نحو ممکن بهره‌مند شد.

  تولید روزانه ۲۰۰ هزار ماسک در یک واحد تولیدی

برگزاری همایش ملی سالمندی با هدف بررسی چالش‌ها و راهکارهای حوزه سالمندی

همچنین فرج حسینیان معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه “همایش ملی سالمندی ایران” کانونی برای بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت سالمندان و سالمندی کشور، ارائه راهکارها و توصیه‌های علمی و اجرایی است، گفت: این همایش همچنین می‌تواند به تعدیل و تقلیل مسایل، مشکلات و ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی سالمندان کمک کند.

حسینیان با اشاره به تمرکز فعالیت‌های پژوهشی و خدماتی این واحد در حوزه‌های سالمندی و سلامت روان، اظهار داشت: موضوع جمعیت سالمندی یکی از مسایل مهم جامعه است که در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و بسترسازی مناسب برای آن در چند سال آینده به یک چالش و بحران جدی تبدیل می‌شود.

اولین نشست شورای سیاستگذاری همایش ملی سالمندی با حضور مسوولان و کارشناسان شورای ملی سالمندان، سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، موسسه مطالعات جمعیت کشور و اساتید دانشگاهی برگزار شد؛ در این همایش بر موضوعاتی همچون ضرورت تغییر رویکرد مدیران اجرایی به موضوع سالمندی، دیدگاه علمی و جامع به موضوع سالمندی، عدم ترویج نگرش منفی به موضوع سالمندی، عدم غفلت از ساختارهای بومی، سنتی و الگوهای فرهنگی در حوزه سالمندی، توجه به مسایل حوزه بازنشستگی، پوشش تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، توجه به شهرهای دوستدار سالمند و تمرکز و وحدت رویه در حوزه سالمندی تاکید می شود.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)