برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جایگاه سوم نشریات علمی ایران در میان کشورهای منطقه

به گزارش روز چهارشنبه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تازه‌ترین گزارش سامانه نما (جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان) با عنوان نمای نشریه‌های ۲۰۱۹؛ جایگاه نشریه‌های ایرانی در نظام‌های ارزیابی جهانی منتشر شد.
در این گزارش جایگاه نشریه‌های ایرانی در نظام‌های جهانی ارزیابی در سال ۲۰۱۹ آمده است که داده‌های آن از عملکرد نشریه‌ها در سال ۲۰۱۸ گردآوری شده‌اند.
افزون بر این، روند سالانه تعداد و میزان تاثیر نشریه‌های ایرانی در این نظام‌ها به همراه جدول‌های مقایسه‌ای با کشورهای منطقه نیز گزارش شده است. حضور در نمایه‌ نامه وب آو ساینس، حضور در نمایه‌نامه اسکوپوس، ضریب تاثیر، امتیاز استنادی، شاخص اسنیپ و رتبه‌بندی نشریه‌های سکیمگو از سرنویس‌های این گزارش است.
با افزایش شمار نشریه‌ها در نیمه دوم سده بیستم، متخصصان علم‌سنجی کوشیدند سنجه‌هایی برای ارزیابی اعتبار و کیفیت آنها درست کنند. از این رو، سنجه‌هایی کمی و کیفی ساخته شدند و پس از آن نظام‌های جهانی برای بررسی اعتبار و کیفیت نشریه‌ها بر پایه این سنجه‌ها پدید آمدند.
۲ نمایه استنادی وب آو ساینس و اسکوپوس نخستین نظام‌ها برای سنجش کیفیت و اعتبار نشریه‌ها بودند که حضور یک نشریه در این نمایه‌ها خود گویای سطحی از کیفیت است؛ ولی در یک دهه گذشته نهادهای علم‌سنجی دیگری کوشیده‌اند چارچوبی برای این کار طراحی کنند.
در این میان موسسه علم‌سنجی سکیمگو و مرکز مطالعات علم و فناوری در دانشگاه لایدن هلند نام دارتر هستند.
افزون بر نشریه‌های دارای ضریب تاثیر، ۱۰۰ نشریه دیگر ایرانی نیز در نمایه استنادی منابع نوپدید هستند که ضریب تاثیر ندارند.
همچنین، ۱۶۷ نشریه ایرانی در نمایه‌نامه اسکوپوس حضور داشته‌اند که یک عنوان بیشتر از سال پیش است و بر این پایه ایران در جایگاه سوم میان کشورهای منطقه پس از مصر و ترکیه جای دارد.
بر پایه گزارش نمای نشریه‌ها ۲۰۱۹، میانگین امتیاز استنادی نشریه‌های ایرانی ۸۱/۰ بوده که ایران را در جایگاه چهارم میان کشورهای منطقه پس از عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی جای داده است.
همچنین، ۱۷۴ نشریه ایرانی نیز در فهرست رتبه‌بندی نشریه‌های سکیمگو دیده می‌شوند که سه عنوان در برابر گزارش سال پیش رشد داشته و  ایران در جایگاه سوم کشورهای منطقه پس از مصر و ترکیه جای گرفته است.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با راه‌اندازی سامانه نما (جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان) می‌کوشد نتایج نظام‌های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند و گزارش‌های کاربردی در اختیار سیاست‌گذاران قرار ‌دهد.

  آزمون زبان وزارت بهداشت یکم دی برگزار می‌شود

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)