برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

فرآیند صدور مجوز مشاغل خانگی و تولید طیور تسهیل می‌شود

«فرهاد دژپسند» مصوبات سی و پنجمین نشست هیات مقررزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
هیات مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ۲۳ دی ۹۸ به استناد ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات آن، مواردی را تصویب کرد.

صدور مجوز و پروانه فعالیت های دامپروری و تولید در بخش طیور
بر این اساس مصوب شد هرگونه ممنوعیت صدور مجوز و پروانه فعالیت‌های دامپروری و تولید در بخش طیور به دلیل اشباع و تنظیم بازار، تعیین ظرفیت حداقل و حداکثر تولید برای متقاضیان در حوزه فعالیت‌های دامپروری و تولید بخش طیور در هر قالبی از جمله سیاست‌های راهبردی و برنامه‌ریزی تولید سالیانه لغو شد.
طبق این مصوبه، وضع مقررات مشابه ممنوع است. همچنین هرگونه ضابطه و تصمیم گیری در کمیته های ملی و استانی به منظور تعیین ظرفیت مجوز و پروانه فعالیت های دامپروری و تولید در بخش طیور لغو و وضع مقررات مشابه، ممنوع است.
وزرات جهاد کشاورزی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه، ضوابط، شرایط و فرایند مربوط به کسب و کارها در حوزه فعالیت های دامپروری و تولید در بخش طیور را تهیه کند.

اصلاح فرایند صدور مجوز مشاغل خانگی
هیات مقررات زدایی همچنین در بخش اصلاح فرایند صدور مجوز مشاغل خانگی مصوب کرد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در راستای ایجاد وحدت رویه و تسهیل صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مشاغل خانگی، دستورالعمل نظارت های بهداشتی ویژه محصولات غذایی را متناسب با شرایط مشاغل خانگی ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه تهیه کند.
بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در مدت حداکثر دوماه پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به پیاده سازی مجوز مشاغل خانگی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند. به همه دستورالعمل های مرتبط با صدور مجوز از همان درگاه، پاسخ داده خواهد شد.

  دانلود آهنگ اهورا مزده برگردی ای کاش

مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
همچنین مجوز سرمایه گذاری خارجی با شرایط و مراحل تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس www.G۴b.ir  به تصویب رسید و مقرر شد که سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان مرجع صدور مجوز مذکور، در مدت هفت روز کاری از تاریخ دریافت در خواست صدور مجوز آن را بررسی کرده و هیات سرمایه گذاری خارجی نیز باید در مدت ۱۵ روز کاری به آن پاسخ دهد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)