برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

درخواست زالی از وزارت بهداشت برای استخدام نیروهای شرکتی

به گزارش چهارشنبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی طی مکاتبه ای با دکتر کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت درخواست کرد نسبت به تغییر وضعیت استخدامی نیروهای فنی و تخصصی شرکتی و نیز نیروهای شاغل در واحدهای برونسپاری در شبکه ها و مراکز بهداشت تابعه و نیروهای به کارگیری شده از طریق قرارداد با شرکت بخش خصوصی مساعدت و همکاری لازم انجام شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آذرماه  امسال گفت که ۲۰ هزار پرستار تا پایان سال ۹۹ در وزارت بهداشت استخدام می شوند، ۱۶ هزار مجوز بکارگیری پرستار نیز به صورت قراردادی و شرکتی داده می شود و در مجموع ۳۶ هزار نفر به کادر پرستاری اضافه می شود تا دغدغه کمبود نیرو بر طرف شود.

سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت نیز روز شنبه گذشته به خبرنگار ایرنا گفت: مجوز استخدام ۳۰ هزار نیرو به وزارت بهداشت داده شده و اعتبار آن هم توسط معاونت توسعه وزارت بهداشت تامین شده است. انتظار معاونت پرستاری با توجه به کمبود نیروی پرستار این است که حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد این استخدامی‌ها به نیروهای پرستار اختصاص داده شود. زیرا با کمبود شدید نیروی پرستار در بخش‌های بیمارستانی مواجه هستیم.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  واردات ۲۷ قلم کالای پزشکی مقابله با کرونا با حداقل حقوق ورودی