برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

کرونا در کمین است


کرونا در کمین است
منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  روکش نانویی تولید داخل عمر پره‌های توربین را چهار برابر افزایش می‌دهد