برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

تبلیغ غیرواقعی درفروش‌های فوق‌العاده و حراج‌ها ممنوع است

به گزارش اتاق اصناف ایران، رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها ملزم به جلوگیری از تبلیغ غیرواقعی در فروش فوق‌العاده و حراج‌های صنفی شدند و این مهم در شرایط کنونی مورد تاکید قرار دارد.

 بر اساس این اطلاعیه و بنابرگزارش های رسیده از واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، با توجه به لغو برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان، کمک به معیشت مردم و مدیریت و تنظیم بازار ایام پایانی امسال، رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها ملزم به رعایت مفاد این اطلاعیه شده اند.

 اتاق اصناف ضمن تاکید بر رسیدگی به برگزاری فروش‌های فوق العاده و تخفیفات ویژه توسط روسای استانی این اتاق، ضرورت راستی آزمایی آنها و نیز نظارت بر نحوه برگزاری فروش‌های فوق العاده و حراج توسط واحدهای صنفی را خاطرنشان ساخته است.

براساس اطلاعیه مزبور،اتحادیه‌های صنفی ذی ربط و احدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف لزوم اجرای این دستورالعمل را مورد توجه قرار دهند.

ضروری است چنانچه موارد تخلف اثبات شد، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان اعمال شود تا از تبلیغات غیر واقعی جلوگیری به عمل آید.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  بازاریابی صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد نیازمند یاری مسئولان