برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

پرداخت ۳۵ میلیارد ریال حمایت‌ تشویقی به بیش از ۲ هزار محقق نانو

به گزارش روز چهارشنبه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، این ستاد در روزهای پایانی سال ۹۸، در مجموع مبلغ ۳۵,۰۰۳,۷۲۰,۰۰۰ ریال به ۲۸۶۲ محقق برای مقالات ISI تاییدی تا آخر بهمن ۹۶، بر اساس آیین‌نامه حمایت از چاپ مقالات ISI (آیین‌نامه قدیم)؛ مقالات چاپ شده در مجلات منتخب تاییدی تا آخر اسفند ۹۷، بر اساس آیین‌نامه حمایت از چاپ مقاله در مجلات منتخب (آیین‌نامه جدید)؛ پایان نامه های صنعتی-کاربردی، تایید شده تا بهمن ۹۸؛ کتاب، مقاله کنگره خارجی پرداخت کرده است.

از این بین بیش از ۳۴ مییلیارد ریال به دو هزار و ۷۷۰ مقاله ISI و۴۶۱ میلیون ریال به ۳۷ پایان نامه صنعتی -کاربردی پرداخت شده است.

این حمایت ها به محققان در صورت ویرایش شماره ‌حساب خود روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی پرداخت شده و حمایت تشویقی محققانی که شماره حساب آنها راکد بوده و یا به نام خود فرد نبوده، پرداخت نشده ‌است.

به گفته ستاد، تمامی پرداخت های حمایت تشویقی از طریق شماره حساب سیبای (بانک ملی) موجود در کارتابل افراد انجام می شود، شماره حساب سیبا باید فعال و به نام خود شخص باشد، در صورتی که از تاریخ تایید درخواست حمایت تشویقی بیش از یک سال گذشته باشد و شماره حساب سیبای موجود در کارتابل شخص مشکل داشته و اصلاح نشده باشد، مبلغ تشویقی آن درخواست واریز نخواهد شد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  زلف تامین نان را به واردات گره نزنیم