برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

گردشگری مازندران زیرتیغ ویروس کرونا

به گزارش خبرنگار ایرنا،اگرچه دولت بسته های حمایتی را از پرداخت تسهیلات کم بهره تا استمهال تسهیلات دریافتی، مالیات بر درآمد، قبوض آب ، برق گاز و حتی سهم بیمه کارفرمایان و پرداخت بیمه بیکاری برای کارگران بیکار شده از این حوزه مصوب کرده که تا حدودی می تواند بخشی از ضرر و زیان حوزه گردشگری را در سطح استانی و ملی جبران کند، ولی بررسی سرانگشتی نشان می دهد که خسارت های ناشی از این ویروس به حوزه زیرساختی گردشگری ( اماکن اقامتی) به دلیل لغو تمام رزروها و عدم پذیرش مسافر در اوج فعالیت این واحدها در نوروز به گونه ای است که صرفنظر از این مساعدت ها نیازمند تدابیر بهتری برای پس از شکست کروناست.
برآورد خسارت های کرونا به گردشگری مازندران 
براساس آمار رسمی  حدود ۲۰۲ واحد اقامتی رسمی دارای مجوز از میراث فرهنگی استان مازندران دارای ۷۶ هزار تخت هستند که کارشناسان اقتصادی با  احتساب میانگین اجاره هر تخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در روز در مدت ۱۵ روز تعطیلی نوروز به عنوان پیک مسافرپذیری در استان مازندران صرفا زیان های اقتصادی ناشی از درآمدهای محقق نشده ناشی از لغو پذیرش مسافر در این اماکن به حدود  ۱۵۰۰ میلیارد ریال می رسد.
این در حالیست که با احتساب سایر درآمدهای محقق نشده که شامل صرف  غذا در رستوران های اماکن اقامتی، تجهیزات و امکانات جانبی هتل ها صرفا در این حوزه  میزان خسارت های انباشته به بیش از ۲ هزار میلیارد ریال می رسد که به میزان مجموع اعتبار عمرانی استانی می رسد.
ناکارآمدی بسته حمایتی 
یک کارشناس اقتصادی در مازندران می گوید: دولت صرفنظر از کمک های کوتاه مدتی مصوب برای حوزه گردشگری شامل تسهیلات بانکی ارزان قیمت، پرداخت بیمه بیکاری، استمهال پرداخت مالیات، بیمه کارگران، قبوض آب ، برق و گاز می بایست بسته های حمایتی برای گردشگران داخلی پس از شکست کرونا مصوب کند.
حسین صیدانلو در گفت و گو با خبرنگارایرنا گفت : اگرچه دولت در شرایط فعلی به دلیل این که تمام هم و غم خودش را برای مقابله با ویروس کرونا و حمایت از اشتغال آسیب دیده  قرار داده، ولی  باید برنامه های را برای رونق اقتصادی پس از شکست کرونا نیز مصوب کند.
وی اضافه کرد : صرف بسته های حمایتی نمی تواند مشکلی از پیش پای صنایع گردشگر بردارد، چرا که عدم رونق این واحدهای گردشگری، آنها نمی توانند اقساط تسهیلات دریافتی را  پرداخت کنند و پس از مدتی باید دولت برای استمهال این تسهیلات گره گشایی کند.
صیدانلو خاطرنشان کرد : علاوه بر آن بی رونقی آنها دامن کارگران این واحدها را نیز می گیرد به طوری که پس از مدتی این واحدها مجبور می شوند، کارگرانشان را اخراج کنند و این هزینه ها را برای دولت افزایش می دهد.
بسته حمایتی برای گردشگران 
این کارشناس اقتصادی می گوید : دولت باید کارت های اعتباری سفر را که پیش از این در گذشته مصوب شده بود، ولی رنگ اجرایی به خود نگرفته است را بار دیگر حداقل برای شاغلین با نرخ سود کم بهره مصوب کند.
صیدانلو گفت : این کارت های اعتباری سفر باید به گونه ای تدوین شود که صرفا برای اماکن اقامتی و واحدهای پذیرایی گردشگری اختصاص یابد و با این ابتکار هم واحدهای گردشگری می توانند رونق خود را به دست آورند و هم این که بخش زیادی از کارگران و کارمندان می توانند پس از مشکلات روحی و روانی ناشی از ویروس کرونا، با این سفر به شادی برسند.
به گفته وی مردم ما پس از ویروس کرونا نیاز به برنامه های نشاط آور دارند و سفر می تواند تا حد زیادی ابن شادی و نشاط را دوباره به جامعه برگرداند و هم این که واحدهای گردشگری ما از ورشکستگی نجات خواهند یافت.
خسارت های سنگین و حمایت های ناچیز
دبیر جامعه هتل داران استان مازندران می گوید : ویروس کرونا در اوج فعالیت های هتل داری و واحدهای اقامتی در کشور شیوع یافت و خسارت های سنگینی را به این واحدها وارد کرد.
ایرج عاشوری در گفت و گو با خبرنگارایرنا گفت : کمک های دولت برای حمایت از واحدهای اقامتی و گردشگری به هر میزانی که مصوب شود، نمی تواند خسارت های اقتصادی ناشی از این بحران را به طور نسبی جبران کند و با تخصیص تسهیلات نیز باری از دوش این اماکن بر نمی دارد، بلکه می تواند باری به دوش آنها اضافه کند.
وی خسارت های برآوردی بخش اقامتگاهی استان مازندران را برای ۷۶ هزار تخت در مدت ۱۵ روز با احتساب میانگین اقامت هر تخت در شبانه روز یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال حدود دو هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد : در سال جاری نه تنها هیچ یک از این درآمدها برای مراکز اقامتی در سطح استان مازندران محقق نشد که کارگران این واحدها نیز از برخی دریافتی های سنواتی نیز افتادند.
کارت سفر بسته حمایتی پایدار
مالک هتل بادله ساری معتقد است: بسته های حمایتی در قالب تسهیلات بانکی ارزان قیمت و استمهال چند ماهه تسهیلات معوقه و سایر استمهال دیگر برای بیمه و مالیات و قبوض آب، برق و گاز دردی از انها دوا نمی کند.
عاشوری می گوید : به عنوان مثال اگر دولت بخواهد به هر هتل چهار یا پنج ستاره حدود دو میلیارد ریال تسهیلات ۱۲ درصدی پرداخت کند، این میزان تسهیلات چه دردی می تواند از این واحدهای اقامتی دوا کند، مگر این که به نوعی این واحدها را بدهکار بانک ها قرار دهد.
وی اضافه کرد : به هر حال ما براثر ویروس کرونا در نوروز دچار خسارت زیادی شدیم که راهکار حمایتی پایدار دولت از ما می تواند پیش بینی کارت اعتباری سفر با تسهیلات ارزان قیمت باشد.
این هتل دار مازنی پیشنهاد داد تا دولت به جای تخصیص تسهیلات بانکی ارزان قیمت به واحدهای اقامتی همانند هتل های چهار یا پنج ستاره که نمی تواند دردشان را درمان کند، این تسهیلات را به صورت سرشکن در اختیار کارمندان و کارگران شاغل قرار دهد .
وی خاطرنشان کرد: کارت های سفر باید به گونه ای تدوین شود که صرفا دارندگان این کارت را مجاب کند که در مراکز اقامتی دارای مجوز قانونی پذیرش شوند تا از این قبل هم واحدهای ما پرکار می شود و هم کارکنان و شاغلان پس از کرونا می توانند با سفر به نوعی نشاط خود را بازیابند.
بیکاری ۱۵ هزار کارگر  اماکن اقامتی در مازندران 
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران می گوید : با شیوع ویروس کرونا حدود ۱۵ هزار و ۷۰۶ کارگر دارای اشتغال در حوزه های گردشگری را به طور موقت بیکار کرد.
مهران حسنی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : در شرایط فعلی به دلیل شیوع کرونا حتی با باز شدن برخی از واحدهای اقامتی و پذیرایی ( هتل؛ متل، رستوران و مهمانپذیر…) ولو در قالب بیرون بر نیز نمی توان امیدی داشت که بازار کسب و کار این واحدها به این زودی  رونق بگیرد، به گونه ای که کارگران بخواهند به سرکارشان همانند پیش از شیوع کرونا برگردند.
وی اضافه کرد : اکثر مردم در شرایط فعلی کرونایی اقبال زیادی از خرید غذاهای آماده با رعایت پروتکل های بهداشتی برای حفظ سلامتی خودشان ندارند و این روند نشان می دهد که باید حوزه های گردشگری صبورانه برای خاتمه این رویه منتظر باشند.
بسته حمایتی برای کارگران واحدهای اقامتی 
 معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران اضافه کرد : دولت برای کمک به کارگرانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارداشتند، ولی به  دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کارگاههاشان بیکار شدند،  مصوب کرد که بتوانند با مراجعه به سامانه بیمه بیکاری تامین اجتماعی برای مدت سه ماهه اسفندتا پایان اردیبهشت ماه از حقوق و مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند.
حسنی افزود : در این بخش تامین اجتماعی در استان نیز فراخوانی را برای کارگران صادر کرد و کارگران این بخش می توانند با ثبت نام در این سامانه از این مزایا استفاده کنند که تا حدودی می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی شان  این کارگران را از لحاظ معیشتی در زمان فعلی کاهش دهد.
تسهیلات کم بهره برای اماکن اقامتی 
معاون گردشگری مازندران می گوید : دولت برای کمک به اماکن اقامتی شامل هتل ؛ متل، مراکز اقامتی و سایر اماکن دیگری خدماتی در این حوزه نیز تسهیلات کم بهره ۱۲ درصدی را مصوب کرده است که می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.
حسنی اظهارداشت : علاوه بر آن دولت در زمینه استمهال مالیات، حق سهم بیمه ۲۳ درصدی سهم کارفرمایان ،تسهیلات قبلی این واحدها و هزینه خدماتی شامل آب، برق و گاز  را برای مدت سه ماه ابلاغ کرد که دستگاههای مرتبط موظفند تا این مصوبه ابلاغی از سوی دولت را برای این واحدها اعمال کنند.
وی خاطرنشان کرد : دولت برای کمک به واحدهای اقامتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا رزروهایی خود را در آستانه نوروز کنسل کردند نیز تدابیری را اتخاذ کرده که پس از ثبت نام این واحدها به همراه مستنداتش در سامانه جامع آمار و اطلاعات کشور این بخش نیز مورد حمایت قرار می گیرند.
در مازندران حدود ۲۰۲ اماکن اقامتی دارای مجوز رسمی  با حدود ۷۶ هزار تخت  فعال است که به دلیل شیوع ویروس کرونا فعالیت این واحدها با وجود تصویب پذیرش ۳۰ درصدی مسافر در تعطیلات نوروزی از سوی ستاد ملی مقابله  کرونا و ابلاغ آن از سوی  کارگروه پدافند زیستی مقابله با کرونا استان مازندران با رعایت پروتکل های بهداشتی  تن به این کار ندادند.
براساس آمار رسمی محدودیت های ایجادی برای سفر به دلیل شیوع کرونا در مازندران، آمار سفر به این خطه شمال کشور تا حدود ۹۰ درصد کاهش یافت.
 

  داشته‌های فرهنگی؛ سرمایه اقتصاد مبتنی بر فرهنگ

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)