برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

گرنت فناورانه حوزه مهندسی مواد به ۸ رساله دکتری اعطا شد

به گزارش روز سه شنبه معاونت علمی و فناورانه ریاست جمهوری، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی داخل کشور، تشویق و هدایت رساله‌های مقطع دکتری در حوزه‌های مرتبط با ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت به عنوان حامی این رویداد، برای رفع نیازهای صنایع داخل کشور و تولید ثروت‌بخشی از جمله اهداف «مسابقه اعطای گرنت فناورانه اختصاصی به رساله‌های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک» بوده است.

در این راستا رساله‌های مختلفی از دانشگاه‌های مختلف کشور همچون صنعتی اصفهان، تبریز، آزاد اسلامی واحد نجف آباد، تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صنعتی شریف و کاشان که تا پایان مهلت فراخوان از سوی این ستاد دریافت شد.

رساله‌های ارسال شده با توجه به شاخص‌های عمومی و الزامی و همچنین نکات مهم مطرح شده در شرایط مسابقه، مورد ارزیابی اولیه ستاد قرار گرفت و غربالگری اولیه صورت پذیرفت.

با اعلام نتایج و دلایل پذیرش و عدم پذیرش این مرحله به تمامی متقاضیان، طی چند مرحله مستندات تکمیلی از رساله‌های راه یافته به مرحله نهایی برای ارزیابی و بررسی دریافت شد و در نهایت هشت رساله برگزیده که از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، محقق اردبیلی، تربیت مدرس، آزاد اسلامی واحد نجف آباد، شهید بهشتی در مسابقه شرکت داده شده بودند، معرفی شدند.

در این بین، رساله‌های منتخب مرتبط با بخش مهندسی مواد و ساخت این مسابقه، در محورهای مختلف توسعه فناوری در زنجیره تامین و ارزش مواد و تجهیزات پزشکی، توسعه فرایندهای ساخت و تولید و توسعه فناوری در زنجیره تامین و ارزش کاشی و سرامیک شرکت کردند، همچنین در بخش فوتونیک، محورهای رساله‌های منتخب توسعه سامانه‌های آنالیز و اندازه گیری فوتونیکی صنعتی و توسعه فناوری در زنجیره تامین و ارزش مواد و تجهیزات پزشکی بوده است.

  گذر گردشگری آب و آتش؛ جاذبه‌ای برای گردشگران داخلی و خارجی

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)