برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

درخواست بخش خصوصی برای توقف موقت وصول مالیات

«مسعود خوانساری» در راستای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شرایط کنونی اقتصادی که علاوه بر تحریم خارجی و رکود داخلی از ناحیه تبعات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ نیز تحت فشار مضاعف قرار گرفته است، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، پیشنهاداتی را مطرح کرد.

 او در در این نامه با برشمردن برخی از تبعات منفی همه‌گیری ویروس کرونا از جهانگیری خواسته تا مدت اجرای برخی تسهیلات قانونی دیده تمدید شود.

وی پیشنهاد داده است: زمان های مقرر در مواد (۱۰۰) و (۱۱۰) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان حقیقی و حقوقی، همچنین گزارشات موضوع مواد (۱۶۹ مکرر) و (۲۷۲) قانون مذکور و اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال ۱۳۹۹ به مدت ۳ ماه تمدید شود.

همچنین در این نامه پیشنهاد شده است: زمان رسیدگی مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، حسب مورد به مدت ۳ ماه تمدید شود.

تمدید سررسید و مهلت مقرر در بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی، موضوع نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹،  توقف عملیات وصول و اجراء مالیات در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ و تمدید سررسید پرداخت اقساط بدهی قطعی مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۹ به مدت ۳ ماه از جمله این پیشنهادات است.

در این نامه همچنین پیشنهاد شده است: مقررات مربوط به تعیین خسارت بنگاه‌های اقتصادی جهت برخورداری از تسهیلات ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت مواد ۱، ۲، ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تدوین و تصویب شود.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  سامانه‌های آنلاین صادرات فناوری ایجاد می‌شود