برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

زالی: شاهد خیزش علمی کشور در بحران کرونا هستیم

تفاهم نامه گسترش همکاری های علمی میان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حوزه فناوری های سلامت، با محوریت استفاده از ظرفیت های نوین پزشکی از راه دور، پزشکی سلامت محور و مقابله با بیماری ها، به ویژه بیماری کرونا امضا شد.

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی روز شنبه اظهار داشت: با تلاش محققین جوان در شرایط بحرانی تقابل با کووید -۱۹، برنامه های خوبی شکل گرفته و جوانه هایی درحال رویش است که با حمایت مدبرانه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شاهد این بودیم که میانبرهایی در زمینه تامین لجستیک های مادی و معنوی محقق شده است.

وی در آیین امضای تفاهم نامه میان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و دانشگاه در حوزه فناوری های سلامت و پیشگیری و مقابله با کووید -۱۹ با اشاره به اینکه امروز با حمایت مالی و معنوی دکتر مخبر، رییس ستاد، شاهد تحقق ۶ پروژه دانش بنیان در زمینه غربالگری تشخیص و درمان بیماری کرونا بودیم، تصریح کرد: در زمینه اموری که با مدیریت، همراهی، همدلی و پشتیبانی مادی و معنوی و سرمایه گذاری هوشمندانه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شکل گرفته، شاهد تحقق بخشی از این دستاوردها بودیم.

فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در کلانشهر تهران در خصوص محوریت این تفاهم نامه، ادامه داد: در قالب این تفاهم نامه سه محور اساسی استفاده از ظرفیت های فناوری های نوین، تکنولوژی های نوین پزشکی به ویژه در موضوع پزشکی از راه دور و پزشکی سلامت محور با ابزارهای نوین و مقابله با انواع بیماری ها، در برنامه های راهبردی ستاد و دانشگاه قرار گرفت.

زالی با بیان اینکه در کشور به علت ذخایر بکر ژنتیکی از ظرفیت های بالایی برخوردار هستیم، افزود: بسیاری از بیماری ها باید در تعاقب طراحی و ترسیم الگوی ژنتیکی کشوری انجام شود، تلاش داریم با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در زمینه نوین ژنتیکی فعالیت کنیم که ظرفیت سازی و دامنه ژنتیک محاسباتی یکی از این مباحث مهم است.

  اما و اگرهای بازگشایی مرز مهران

وی در خصوص محوریت بیماری های واگیردار، غیرواگیر، نوپدید و بازپدید در این تفاهم نامه، اظهار کرد: مطمئن هستیم با اعتماد حوزه سرمایه گذاری ستاد و نگاه عالمانه و آکادمیک محور ستاد، از امروز شاهد جنب و جوش نوینی در مراکز تحقیقاتی، بهداشتی و درمانی دانشگاه و طراحی میانبرهای عملیاتی برای مقابله با بیماری ها، به ویژه کرونا خواهیم بود. سعی داریم با حرکت جهادی و نوین جهش وار مبتنی بر نیازها و تقاضاهایی که ستاد برای ما اولویت گذاری می کند، گام برداریم.

  

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)؛ حلقه وصل نخبگان با مراکز علمی و تحقیقاتی

 محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هم ضمن تشکر از دکتر زالی به علت ایجاد این فرصت برای مبنا قرار دادن جهت گیری های علمی با هدف خدمت رسانی به ملت ایران، یکی از راهبردهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را ایجاد پل ارتباطی بین جوانان نخبه و اتصال آنها با مراکز علمی و دانشگاهی دانست.

وی با بیان لزوم بهره گیری از ظرفیت جوانان نخبه برای مقابله با بحران فعلی جهانی، ادامه داد: اگر از دانشگاه ها و علمای علم پزشکی پشتیبانی کنیم، چیزی از دنیا کم نخواهیم داشت. این اقدام نیز با مدیریت و دلسوزی دکتر زالی سرعت خواهد گرفت.

به گفته مخبر، به فرض اگر واکسن هم کشف شود باز مطمئن نیستیم با این حجم از تولید و در مقابل فراگیری ویروس کووید-۱۹، در حد کفایت در اختیار کشور قرار گیرد، پس لازم است روی پای خود بایستیم.

وی با تاکید بر اینکه تمام امکانات موجود در ستاد در اختیار دکتر زالی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: به زودی حاصل این تفاهم که با انگیزه رسیدگی به مشکلات مردم و بیماران امضا شد، بازگشت آرامش، آسایش، رفاه، امنیت و سلامت به جامعه خواهد بود. امیدواریم ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، صادر کننده این آرامش به دنیا باشد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)