برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

با حضور وزیر جهاد کشاورزی طرح مبارزه با کرم خراط در باغات رابر کرمان آغاز شد

کاظم خاوازی و هیات همراه به اتفاق مسئولان استانی در دومین روز از سفر به استان کرمان ، از عملیات اجرایی طرح مبارزه با آفت کرم خراط باغات گردو در روستای ننیز شهرستان رابر از توابع این استان بازدید کردند.

وی اظهار داشت: این طرح در سطح ۱۰۵ هکتار از باغات گردو شهرستان رابر در روستاهای ننیز علیا و ننیز سفلی در پنج بلوک در حال اجرا قرار دارد. 

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در این سطح ۱۱ هزار اصله درخت گردو وجود دارد که متاسفانه درصد آلودگی درختان به آفت مذکور ۶۵ تا ۷۰ درصد گزارش شده است.

این طرح در سال ۹۶ در روستای باب زیتون شهرستان بردسیر در سطح ۳۵ هکتار با ۷۲۰۰ درخت انجام شد که با توجه به نتایج بسیار خوبی که عاید باغداران منطقه شده به‌عنوان یک سایت الگویی مورد توجه سایر باغداران از دیگر شهرستان‌های گردو خیز قرار گرفته است.

شهرستان رابر واقع در ۱۸۵کیلومتری غرب استان کرمان قرار دارد که مقام دوم را در تولید گردوی کشور به خود اختصاص داده است .

وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته برای بازدید دو روزه از طرحهای در دست اجرای استان کرمان به این استان سفر کرده است .

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  فائو تجهیزات مقابله با ملخ صحرایی را در اختیار ایران قرار داد