برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

دانشگاه امیرکبیر و شرکت نفت قرارداد پژوهشی امضا کردند

 به گزارش روز دوشنبه ایرنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قرارداد پژوهشی این دانشگاه  و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای مدت ۲ سال منعقد شد که قرار است در دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی شود.

براساس این قرارداد پژوهشی قرار است علل و منشا ژئوشیمیایی افزایش سولفید هیدروژن در مخازن گازی جنوب ایران و ارائه راهکارهای اجرایی کاهش آن از سوی دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر بررسی شود.

اجرای راهکارهای اجرایی کاهش سولفید هیدروژن در داخل مخزن برای نخستین بار در کشور صورت می‌گیرد و با دستیابی به این فناوری، امکان کنترل سولفید هیدروژن در داخل مخزن هیدروکربنی مهیا می شود.

این قرارداد با هدف بررسی منشا سولفید هیدروژن در مخازن گازی، بررسی روند تغییرات این گاز در طول تاریخچه تولید، بررسی ارتباط میزان سولفید هیدروژن با ویژگی های تکتونیکی و سیستم شکستگی های موجود در مخزن و احتمال نفوذ گاز ترش از افقهای تحتانی تر، بررسی ارتباط میزان این گاز با میزان و نرخ بهره برداری از مخزن، شناسایی علل این تغییرات و ارائه راهکارهای کنترل گاز سولفید هیدروژن که خسارات فراوانی به تاسیسات درون و بیرون چاه زده و سبب کاهش ارزش اقتصادی گاز تولیدی می شود منعقد شده است.

دانشگاه دولتی مسکو و دانشگاه آخن به عنوان مشاور خارجی در اجرای این طرح با دانشگاه صنعتی امیرکبیر همکاری می کنند.

با اجرای این طرح دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان نخستین مرکز تخصصی علمی و آزمایشگاهی در زمینه مقابله با ترش شدگی مخازن در کشور، نقش مهمی در توسعه این نوع مخازن ایفا خواهد کرد.

  ابداع روشی جدید برای ارتقای ماندگاری گل محمدی در کاشان

سرپرست تیم تحقیقاتی این پروژه احمد رضا ربانی استاد دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)