برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

پذیرش ۱۵ تیم فناور در مرکز نوآوری علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش ایرنا، علی اصغر سعد آبادی روز سه شنبه در حاشیه مراسم گشایش ۸ مرکز نوآوری در دانشگاه شهید بهشتی در جمع خبرنگاران افزود: این مرکز با هدف حمایت، ترویج و پرورش استارتاپ ها و تیم های نوآور و فناور حوزه علوم انسانی و اجتماعی و برای رفع خلاء هایی که در این حوزه وجود دارد، بهمن ماه ۱۳۹۸ تاسیس شد.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز به شیوه های فراخوان و برگزاری رویداد و ارائه معکوس به جذب تیم ها می پردازد. شرایط پذیرش مبتنی بر داشتن ایده های مرتبط و ترجیحاً تیم هماهنگ و مکمل با ایده ارائه شده است. 

سعدآبادی اظهار داشت: این مرکز برای نیل به اهداف و رسالتی که برای خود تعریف کرده مبادرت به برگزاری برنامه های آموزشی تحت عنوان «رویدادی نو» کرده است؛ برنامه هایی که تلاش دارد کسب و کارهای حوزه نوآوری و فناوری علوم انسانی را معرفی کند و تاکنون بازخورد بسیار خوبی نیز داشته است.

 رییس مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: تاکنون این مرکز دو دوره ارائه معکوس و نشست هم اندیشی با همکاری شهرداری تهران و رویداد ایده پردازی غدیر را برگزار کرده است. رویداد نیازهای فناورانه نمایش عروسکی و بوت کمپ مجازی از دیگر برنامه های مرکز بوده که با موفقیت برگزار شده است. اکنون نیز با همکاری یک شتاب دهنده، ۱۵ تیم در مرکز نوآوری پذیرش شده اند که در مراحل پیش شتابدهی و شتابدهی قرار دارند.

وی یادآور شد: برای برنامه های آتی مرکز نخستین «رویداد کتاب و کودک» را در اسفندماه برای توجه بیشتر به حوزه پر اهمیت کتاب و کتابخوانی کودکان در دستور کار دارد.

  نیازهای مراکز آزمایشگاهی پایش می‌شود

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از واحدهای فناور و خلاق مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی بازدید کرد. 

۸ مرکز نوآوری دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه شهید بهشتی امروز با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گشایش یافت. این مراکز نوآوری در پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی و دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، الهیات و ادیان،‌ مهندسی و علوم کامپیوتر،‌ علوم تربیتی و روانشناسی، علوم زمین، معماری و شهرسازی و دانشکده مهندسی برق گشایش یافتند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)