برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

کاهش ریسک بیماری‌های مرتبط با کهولت سن

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری ساینس، در این تحقیقات که با استفاده از مدل‌های حیوانی انجام گرفت، محققان دریافتند سلول‌های اندوتلیال موجود در دیواره‌ رگ‌ها در بدن موش‌های پیر، دچار فرسودگی و کاهش قابلیت تولیدمثل می‌شوند. اما با مهار کردن پروتئین CD۴۷ این علایم از بین رفت.
در دوران پیری برخی از مهمترین عملکردهای بدن مانند شکل‌گیری رگ‌های خونی جدید، جریان خون و متابولیسم دچار اختلال می‌شوند. محققان دریافتند فعالیت پروتئین CD۴۷ اثر مهمی بر این وضعیت دارد و با مهار کردن آن می‌توان این فرایندهای مضر را کند یا متوقف کرد. با افزایش سن، میزان این پروتئین در رگ‌های خونی افزایش می‌یابد و در نتیجه این وضعیت میزان عامل‌های بازسازی کننده موجود در رگ‌ها کاهش می‌یابد.
با توجه به این که در حال حاضر جوامع بشری با بیشترین میزان کهولت سن شهروندان مواجه هستند و انتظار می‌رود این وضعیت در طول سال‌های آینده تشدید شود،‌کاهش ریسک‌های سلامتی برای اعضای جوامع مسن‌تر، امری حیاتی است. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد هدفگیری CD۴۷ می‌تواند اختلالات جدی سلامتی ناشی از کهولت سن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
در مرحله بعدی این تحقیقات قرار است آثار افزایش پروتئین CD۴۷ بر متابولیسم و دیابت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه سل (Cells) منتشر شده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت با تلاش متخصصان ایرانی