برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

اعضای جدید هیات علمی اعتبار پاییزی آزمایشگاهی دریافت می‌کنند

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این شبکه در پاییز سال ۹۹، به هر یک از اعضای جدید هیات علمی ۵ میلیون ریال اعتبار خدمات آزمایشگاهی ارائه می‌کند، تخفیف‌هایی که توسعه این خدمات و افزایش کیفیت تحقیقات و پژوهش‌های علمی را به دنبال دارد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسادکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی حمایت می‌کند.

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پلتفرم به اشتراک‌گذاری دستگاه‌ها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است.

در این شبکه خدمات آزمایشگاه های متنوعی در حوزه فنی و مهندسی مانند مکانیک، مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوا فضا، معدن، حوزه محیط‌زیست، کشاورزی و گیاهان دارویی، زیست‌فناوری و پزشکی، داروسازی، سلول‌های بنیادی، مهندسی بافت، علوم شناختی و مغز، صنایع دستی، مواد غذایی و غیره، ارائه می‌شود.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  سرطان روده بزرگ؛ پیامد تلخ جوامع صنعتی